จัดหาให้ลูกค้า

การจัดซื้อ

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีสินค้าในปริมาณที่เหมาะสมในศูนย์กระจายสินค้าในเวลาที่เหมาะสม คุณต้องหมั่นติดตามซัพพลายเออร์เนื่องจากเวลาจัดส่งและราคาจะส่งผลต่อกำไรของคุณ IFS Applications ช่วยคุณตรวจสอบและบริหารซัพพลายเออร์ คอยติดตามตารางเวลาของซัพพลายเออร์ ข้อตกลงเรื่องราคา และใบแจ้งหนี้ (โดยมีฟังก์ชันการเรียกเก็บเงินเอง) และติดตามการจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่ากำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางและคุณจะได้รับในปริมาณที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ต้นทุนที่แท้จริงในการจัดซื้อของคุณ คุณสามารถตีราคาหุ้นต่อต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อรวมค่าธรรมเนียมการขนส่ง ศุลกากร อากรภาษี ประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน การบรรจุ การเคลื่อนย้าย และค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

การบริหารคลังสินค้าและการกระจาย

คุณจะสร้างและรักษาความหลากหลายของสินค้าที่เหมาะสมได้อย่างไรโดยที่ยังสามารถสั่งซื้อ ส่งของ ยกของ และดูแลต้นทุนต่างๆ โซูลชัน IFS Warehouse Data Collection ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของธุรกรรมทั้งหมดในคลังสินค้าและร้านของคุณ ด้วยการบริหารสินค้าคงคลังแบบอัตโนมัติ โซลูชันนี้จะช่วยคุณกำหนดระดับสต็อกที่เหมาะสมในระบบการกระจายสินค้าของคุณ ด้วยการระบุข้อกำหนดของสินค้าคงคลัง การกำหนดเป้าหมาย การใส่เทคนิคการเติมสินค้า การรายงานสถานะจริงกับที่คาดการณ์ของสินค้าคงคลัง และการจัดการกับงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและบริหารวัตถุดิบ

การมองเห็นคลังสินค้าได้ครบถ้วนจะช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร้าน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกของระดับสต็อกในแต่ละร้าน ไม่เพียงแต่ในร้านของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสต็อกในร้านอื่นๆ ด้วย ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถสงวนสินค้าในร้านของตนหรือร้านใกล้เคียงให้ลูกค้า หรือแม้กระทั่งส่งของให้ลูกค้าถึงบ้าน การตรวจสอบสถานะการจัดส่งช่วยให้คุณติดตามสต็อกในระหว่างการขนส่ง คุณจึงมีเวลาจัดการหากเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างทาง

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

The one-stop-shop solution for your warehouse operation

Read more about IFS Warehouse Data Collection in this executive summary.

Download now