โซลูชันสำหรับธุรกิจที่คล่องตัว

ไอเอฟเอสพัฒนาและนำเสนอซอฟต์แวร์แบบอิงส่วนประกอบที่คล่องตัวสำหรับการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (EAM) และการบริหารจัดการบริการภาคสนาม (FSM) ด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและมีจำหน่ายทั่วโลกนี้ คุณจึงสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและธุรกิจ ตลอดจนสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อแซงหน้าคู่แข่งหนึ่งก้าวเสมอ

IFS Applications

IFS Applicationsเป็นชุดแอพพลิเคชั่นแบบครบวงจรที่คล่องตัวสำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร การวางแผนทรัพยากรขององค์กร การจัดการโครงการขององค์กร และการจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจระดับโลก ฟังก์ชั่นระบบ EAM ของไอเอฟเอสดูแลจัดการมากกว่าการบำรุงรักษาทั่วไป โดยมีความสามารถดูแลครอบคลุมถึงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง การบริหารจัดการบริการภาคสนาม และการบริหารจัดการตลอดช่วงอายุสินทรัพย์

IFS Applications

Enterprise Resource Planning

Manufacturing

โซลูชั่น ERP ของไอเอฟเอสเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์สำหรับกลุ่มการผลิตแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง รวมไปถึงความสามารถในการตรวจสอบมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการบินและยุทโธปกรณ์การรบ และการทำงานโครงการเป็นหลัก เช่น การผลิตโดยออกแบบพิเศษตามสั่ง และงานวิศวกรรม จัดหา-ก่อสร้างและงานโครงการ

Enterprise Resource Planning

IFS Maintenix

IFS Maintenix is a best-of-breed aviation maintenance management software solution specifically designed to help aviation maintenance organizations maximize the revenue potential of their assets through standard, lean and predictable maintenance. With its component-based architecture featuring controlled workflow, automated maintenance and materials planning, point-of-maintenance access to real-time information and paperless execution and compliance, IFS Maintenix is designed to address the complete spectrum of aviation maintenance in a single integrated business solution.

IFS Maintenix

Enterprise Asset Management

ไอเอฟเอสเริ่มต้นจากการเป็นผู้จำหน่ายEAM ดังนั้นทุกฟังก์ชั่นที่ประกอบ IFS Applications รวมถึงการบริหารจัดการเอกสาร การบริหารจัดการความเสี่ยง การเงิน สินค้าคงคลัง การบริหารจัดการสัญญา และอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของระบบEAM ใน IFS Applications การใช้คำสั่งงานหรือชุดฟังก์ชันการทำงานออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการวงจรชีวิตสินทรัพย์ (ALM) ตั้งแต่เริ่มต้นจนหมดอายุขัยสำหรับอุตสาหกรรมที่เน้นด้านสินทรัพย์

Enterprise Asset Management

Service Management

IFS Service Management เป็นโซลูชั่นการจัดการวงจรชีวิตแบบเต็มรูปแบบสำหรับผู้ให้บริการทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะให้บริการในสนาม ในโรงงาน ที่บ้านหรือที่ทำงานของลูกค้า ในคลังสินค้า หรือไม่ว่าที่ไหน IFS Service Management มีโซลูชั่นสำหรับคุณ

Service Management

Governance, Risk and Compliance

IFS Applications มอบเครื่องมือพิเศษเฉพาะสำหรับการบริหารจัดการที่สำคัญ เช่น การประมาณการมูลค่าของงานที่ได้ทำ การบริหารจัดการด้านการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

Governance, Risk and Compliance

Enterprise Operational Intelligence

กลุ่มเครื่องมือเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกแบบเห็นภาพ ทำความเข้าใจในประสิทธิภาพขององค์กร และช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น โซลูชั่น IFS Enterprise Operational Intelligence (EOI) พัฒนาขึ้นจากกลยุทธ์มุมมองเชิงลึกแบบเห็นภาพของไอเอฟเอสเพื่อนำเสนอมุมมองจากบนลงล่างที่ครอบคลุมทั้งองค์กรแบบ 360 องศา ทั้งในด้านกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

Enterprise Operational Intelligence

Supply Chain Management

ฟังก์ชั่นการจัดการซัพพลายเชนเป็นคอมโพเนนต์แบบฝังและขั้นสูงใน IFS Applications เป็นโซลูชันด้านโลจิสติกส์ที่ทรงพลังในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายสูง เช่น อากาศยานและยุทโธปกรณ์การรบ บ่อน้ำมัน หรือการผลิตในหลายสถานที่

Supply Chain Management

Enterprise Project Management

ด้วยแอพพลิเคชั่นทั้งหมด การบริหารจัดการโครงการ คือองค์ประกอบหลักและสามารถบริหารได้ง่ายขึ้นด้วย ERP แบบตามโครงการ หรือการจัดการกลุ่มโครงการ (PPM) การปิดโรงงาน การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ โครงการด้านวิศวกรรม และแม้แต่อายุการใช้งานของสินทรัพย์และผลิตภัณฑ์สามารถจัดการได้อย่างชาญฉลาดด้วย IFS Applications

Enterprise Project Management