ERP ที่มีระบบธุรกิจอัจฉริยะในตัว

ซอฟต์แวร์องค์กร เช่น การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP), การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (EAM) หรือการบริหารจัดการบริการภาคสนาม เหมาะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำธุรกรรมให้เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ไม่สามารถนำเสนอภาพรวมการทำธุรกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้ จึงส่งผลให้บริษัทต่างๆ ต้องปรับใช้โครงการระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) ที่มีราคาแพง ซึ่งรวมถึงคลังข้อมูลของบริษัทภายนอกด้วย

ไอเอฟเอสนำเสนอเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและพร้อมใช้ในตัว เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถส่งตรงถึงมือผู้ใช้ได้ในแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถได้รับประโยชน์จากการผสานรวมมาตรฐานระหว่าง IFS Applications กับ Microsoft Business Intelligence ได้อีกด้วย โซลูชัน BI ที่มีประสิทธิภาพและชาญฉลาดนี้มาจากไอเอฟเอส พร้อมด้วยแดชบอร์ดในตัวที่มีมาตรวัดที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้บริหารคนสำคัญขององค์กร หากคุณมีแพลตฟอร์ม BI อยู่แล้ว ไอเอฟเอสยังมีบริการรวมชุดข้อมูลที่จำเป็นจาก IFS Applications ในรูปของบริการบนเว็บให้เลือกใช้งานด้วย

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Why ERP is Your Best Business Intelligence Tool

Built-in BI is about using the info you already have to make better decisions, which is why you buy an ERP solution and use in-context analytics. The ability to present this synthesized information to the user, very naturally, at the precise point in time when it is needed, has real-time potential to improve business outcomes. And that’s the difference between in-context BI and traditional BI, which is always, by its nature, based on what happened in the past.

Download your copy now