ไอเอฟเอสนำเสนอโซลูชันการบริหารจัดการวงจรชีวิตสินทรัพย์ (ALM) ตั้งแต่เริ่มต้นจนหมดอายุขัยได้อย่างครอบคลุม

โซลูชันบริหารจัดการวงจรสินทรัพย์ที่แท้จริงต้องการซอฟต์แวร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (EAM) มากกว่าแค่บัญชีสินทรัพย์และการบำรุงรักษา ALM ต้องการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ได้รับการจัดเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บแห่งเดียว ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่งานด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างไปจนถึงการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา นี่คือข้อเสนอ ALM ที่แท้จริงและเป็นไปตามข้อกำหนด ISO 55000

และเป็นสิ่งที่ IFS Applications นำเสนอผ่านทาง EAM ซึ่งมีเครื่องมือพร้อมใช้ในตัวสำหรับ:

  • งานวิศวกรรมโรงงานเพื่อบันทึกต้นทุนเริ่มต้นและข้อมูลสินทรัพย์
  • การบริหารจัดการเอกสารเพื่อบันทึกข้อกำหนดเฉพาะของสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลแบบไร้ระเบียบ
  • การบริหารจัดการโครงการสำหรับการปิดระบบการทำงาน การยกเครื่อง และการขยายวงจรชีวิตของโรงงาน
  • การบริหารจัดการสัญญาเพื่อบันทึกต้นทุนของคู่สัญญาด้านงานวิศวกรรม งานก่อสร้าง และงานด้านการบำรุงรักษาจากภายนอก

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Enterprise Asset Management Resources

Resources

Negotiating the Final Stage of Asset Lifecycle Management

Barseback Energy and Utilities - Decommissioning a nuclear power plant is no easy feat. But with help from IFS Applications, Barseback Nuclear Power Plant is navigating the final lifecycle stage - shutdown, and decommissioning of their decades-old asset. Find out how Enterprise Asset Management (EAM) Software must support the entire asset lifecycle, including decommissioning.

Read more in this Customer Story