อะไรคือความแตกต่างระหว่างระบบจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) กับ EAM

หากคุณต้องการบริหารจัดการการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงพยากรณ์ และต้องการแน่ใจว่างานซ่อมบำรุงที่จำเป็นได้รับการดำเนินการแล้ว คุณต้องมีซอฟต์แวร์ระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS)

หากคุณต้องการใช้ในสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงและความต่อเนื่องสูง หรือแม้แต่การโทรติดต่อขอรับบริการซ่อมบำรุงเป็นจำนวนมาก คุณจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากไอเอฟเอส IFS Applications เริ่มต้นเข้าสู่ตลาดซอฟต์แวร์การบริหารจัดการบริการและ CMMS ในอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ บางทีอาจเป็นเพราะอุตสาหกรรมนี้มีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงที่สุดในด้านการกำหนดรูปแบบการบำรุงรักษา จากนั้นเราได้ขยายฐานไปยังการบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (EAM) และการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) เป็นลำดับต่อมา ปัจจุบันไอเอฟเอสได้มอบฟังก์ชันการทำงานที่ดีเยี่ยมสำหรับการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาที่ซับซ้อน, การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง (MRO), การบริหารจัดการบริการภาคสนาม, ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ และอื่นๆ อีกมากมาย ฟังก์ชันระดับองค์กรทั้งหมดนี้มีพร้อมให้คุณเลือกใช้งานได้ตามต้องการ ในโซลูชัน EAM

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Enterprise Asset Management Resources

Resources

CMMS vs EAM - What's the Difference?

Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) and Enterprise Asset Management (EAM) applications both touch the industrial maintenance space. How do CMMS applications and EAM applications drive value? How do you know if your company ought to implement one versus the other? These are the topics we will explore in this white paper.

Read more in this informative white paper