โซลูชัน Complex Assembly MRO จากไอเอฟเอส

Aerospace and Defense Engine in Hanger

โซลูชัน IFS Complex Assembly MRO พร้อมรองรับการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่องอุปกรณ์ที่ซับซ้อนและระบบเครื่องจักร ซึ่งรวมถึงเครื่องยนต์หลักของอากาศยาน ระบบกำลังไฟสำรอง (APU) และอุปกรณ์ช่วยในการลงจอดที่จำเป็นต้องมีการแยกชิ้นส่วนและประกอบกลับคืนด้วยการติดตามการทำงานอย่างครอบคลุมตามลำดับ

การบำรุงรักษาในทุกระดับตั้งแต่การซ่อมบำรุงไปจนถึงการยกเครื่อง อาจดำเนินการภายในโรงซ่อมเครื่องบินภายใต้ข้อกำหนดด้านความซับซ้อน ระยะเวลาในการซ่อม จำนวนเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์รองรับ ตลอดจนเครื่องมือและชิ้นส่วนต่างๆ ที่จำเป็น  งานซ่อมส่วนใหญ่ที่มักจะดำเนินการในระดับนี้โดยปกติจะเป็นส่วน “ปีก” หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนทั่วไป

ความสามารถของโซลูชัน

การปรับตั้งการซ่อม

IFS Applications สำหรับการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่องสินทรัพย์ที่ซับซ้อน เช่น เครื่องยนต์และอุปกรณ์ช่วยลงจอด จะช่วยให้คณสามารถกำหนดข้อมูลการดำเนินการผลิตที่ต้องการครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างที่มีอยู่เดิม การจัดเส้นทาง และคู่มือการซ่อมบำรุงของ OEM นอกจากนี้ยังสนับสนุนข้อกำหนดของระดับการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงโครงสร้างและการจัดเส้นทางด้วย

กำหนดขอบเขตงาน

การกำหนดขอบเขตงานใน IFS Applications จะช่วยให้หน่วยงาน MRO สามารถกำหนดและรักษาโครงสร้างสินทรัพย์ที่ซับซ้อนได้ตามลำดับโดยยึดตามข้อมูลที่ได้รับจากโซลูชัน Fleet & Asset Management การบริหารจัดการโรงซ่อมสำหรับ MRO จะพิจารณาจากคำขอการซ่อมบำรุงและค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้สำหรับการเข้าโรงซ่อมเป็นหลัก ข้อมูลวงจรสินทรัพย์ในอดีตจะได้รับการเก็บบันทึกและจะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างงานบำรุงรักษา ใบสั่งต่างๆ และขอบเขตงานตามที่กำหนดค่าไว้และที่ได้รับการอนุมัติ

ดำเนินขอบเขตงาน

งานด้านการบริหารจัดการขอบเขตงานของสินทรัพย์ที่ซับซ้อนจะได้รับการจัดการโดย IFS Applications ประเภทการสั่งงานโรงซ่อมต่างๆ จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการด้านวิศวกรรมผ่านทางการรื้อประกอบและการควบคุม ขณะที่คำสั่งซ่อมและการจัดซื้อจะได้ถูกนำไปรวมเข้ากับคอมโพเนนต์อื่นๆ ของไอเอฟเอส เพื่อให้แน่ใจได้ว่าขอบเขตงานดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง และในขั้นตอนสุดท้าย คำสั่งประกอบจะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ที่ซับซ้อนจะได้รับการประกอบกลับเข้าที่ได้อย่างถูกต้อง โมดูลการรับประกันคุณภาพของไอเอฟเอสจะยกระดับคุณภาพให้กับทั้งกระบวนการ

การจัดส่ง

ความสามารถในการจัดส่งจะดูแลในด้านการบรรจุหีบห่อตามใบสั่งของลูกค้าและคำสั่งการกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านโมดูลการขนส่งที่มีให้พร้อมใช้งานในตัว

การกำหนดราคาและการสะสมต้นทุน MRO

เมื่อใช้ IFS Applications ผู้จัดการฝ่ายสัญญาสามารถมั่นใจได้ว่าข้อตกลง MRO ที่เหมาะสมจะถูกนำไปใช้กับใบสั่งงานและการซ่อมบำรุงสายการประกอบที่ซับซ้อน

การออกใบแจ้งหนี้ตามคำสั่งของลูกค้า

หน่วยงาน MRO ต้องการกระบวนการทำงานที่ครอบคลุมซึ่งพร้อมรองรับการออกใบแจ้งหนี้ตามใบสั่งของลูกค้า โดยสามารถเข้าไปดูแลขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเรียกเก็บเงินเอง ความน่าเชื่อถือในการจัดส่ง และการปรับแก้ตามที่จำเป็น เมื่อใบแจ้งหนี้เบื้องต้นของลูกค้าได้รับการกำหนดค่าแล้ว IFS Applications จะจัดการควบคุมการพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม

ใบรับ

กระบวนการนี้จะให้ความสามารถด้านการรับสินค้าเข้าสู่คลังสำหรับรายการที่ซัพพลายเออร์ภายนอกเป็นผู้จัดหา โดยครอบคลุมกระบวนการได้รับสินทรัพย์ภายในพื้นที่จัดเก็บสินค้า รวมถึงการตรวจสอบที่จำเป็นและการจัดวางสินทรัพย์ในคลังสินค้าอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ กระบวนการดังกล่าวยังครอบคลุมการลงทะเบียนการส่งมอบสินทรัพย์จากซัพพลายเออร์ขององค์กรให้กับลูกค้าโดยตรงด้วย

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Enterprise Asset Management Resources

Resources

Brochure: IFS Applications for MRO

Read how IFS Applications for MRO can help deliver on time, conform to regulatory controls and improve turnaround time to provide your customers with the best value possible and maximize your profits.

Read More in this Brochure