การซ่อมบำรุงใหญ่ การซ่อมแซม และการยกเครื่องจากไอเอฟเอส

โซลูชัน IFS Heavy Maintenance ครอบคลุมงานซ่อมบำรุงและยกเครื่องหลักของพาหนะ เช่น อากาศยาน (ปีกตรึงและปีกหมุน) เรือ เรือดำน้ำ และพาหนะทางบกที่ซับซ้อน

IFS Heavy Maintenance เป็นโซลูชันตามแม่แบบที่รองรับการซ่อมบำรุงระดับสูงสุดด้วยความสามารถในการถอดแยก ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพ ยกเครื่องและบูรณะ โดยทั้งหมดอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบครบวงจรที่พร้อมใช้งานได้ทันที (COTS) ความสามารถของโรงซ่อมมักรวมถึงสถานีซ่อมแซมที่ผ่านการรับรองภายใต้มาตรฐานในส่วนที่ 145 ซึ่งสามารถดำเนินการซ่อมแซมเครื่องที่ถอดปีกและการยกเครื่องแต่ละชิ้นส่วนได้ การสนับสนุนของ IFS Applications สำหรับการจัดการอาคารและอุปกรณ์จะช่วยองค์กรของคุณให้สามารถบำรุงรักษาอาคารที่ควบคุม ซึ่งใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการบำรุงรักษา

ความสามารถของโซลูชัน

เตรียมการเข้าซ่อมบำรุง

ทั้งผู้ให้บริการและผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเห็นพ้องในรายละเอียดของการเข้าซ่อมบำรุง รวมถึงการจัดกลุ่มการวางแผนเข้าซ่อมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรวบรวมรายการซ่อมบำรุงและข้อกำหนดของการซ่อมแซมทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุดเดียว โครงสร้างของใบสั่งขอบเขตงานสามารถเชื่อมโยงกับโครงสร้างของโครงการที่ยอมให้มีการควบคุมเพื่อบำรุงรักษาและควบคุมค่าใช้จ่ายในการเข้าซ่อมบำรุง ขอบเขตงานของการเข้าซ่อมยังช่วยให้เห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนและควบคุมความคืบหน้าได้ในทุกขั้นตอน ฟังก์ชันการซ่อมบำรุงตามขอบเขตใช้ตรรกะของการจัดการโครงการมาตรฐานเพื่อจัดกลุ่ม จัดแจง และจัดลำดับรายละเอียดของการเข้าซ่อมบำรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

การเข้าซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา

การจัดตารางเวลาทำให้ผู้จัดการ/หัวหน้าทีมสามารถกำหนดเวลาให้กับรายละเอียดของการเข้าซ่อมบำรุงตามข้อมูลปัจจุบันที่มีในแง่ของทรัพยากร ขีดความสามารถของโรงซ่อม และความพร้อมของวัสดุ การจัดตารางเวลาในรายละเอียดจะใช้ความสัมพันธ์ซึ่งตั้งไว้ในขั้นของการวางแผนเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าซ่อมจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุมมองแบบ GANTT ทำให้เห็นภาพของความคืบหน้าและยังรองรับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตงานที่ระบุในการเข้าซ่อมด้วย วัสดุสามารถปักหมุดและสงวนไว้ตลอดขั้นตอนการซ่อมเพื่อให้มั่นใจว่ามีวัสดุพร้อมเมื่อต้องการ เมื่อบันทึกความคืบหน้าของใบสั่งงานต่างๆ หรือการปฏิบัติงานของใบสั่งงานแล้ว การติดตามสถานะของความคืบหน้าก็จะปรากฏเป็นแถบในมุมมอง GANTT เพื่อให้ผู้จัดการสามารถเห็นความคืบหน้าจริงของงานได้ในแบบกราฟิก

ดำเนินการเข้าซ่อมบำรุง

ในขั้นตอนนี้จะมีการจัดตารางเวลาใบสั่งงาน มอบหมายทรัพยากร จัดสรรการปฏิบัติงาน จองวัสดุ เลือกและออกใบสั่งงาน จนกระทั่งงานเสร็จเรียบร้อย เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว งานด่วน/ไม่ใช่งานประจำเพิ่มเติมที่พบจะถูกผนวกเข้ากับขอบเขตที่มีอยู่เพื่อแก้ไขหรือเลื่อนออกไปเพื่อรวมกับกลุ่มงานอื่น เมื่องานเสร็จสมบูรณ์จะอัพเดตสถานะความคืบหน้าและปิดงาน หรือตั้งค่าให้เป็นพร้อมสำหรับการตรวจสอบ

ปิดการเข้าซ่อม

นี่คือกระบวนการที่รหัสงานและใบงานจะถูกตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเด็นของการเข้าซ่อมได้ปิดเรียบร้อยแล้ว

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Enterprise Asset Management Resources

Resources

Brochure: IFS Applications for MRO

Read how IFS Applications for MRO can help deliver on time, conform to regulatory controls and improve turnaround time to provide your customers with the best value possible and maximize your profits.

Read More in this Brochure