โซลูชัน IFS Tail Planning Optimization & Assignment

ปรับการใช้งานฝูงบินให้เต็มประสิทธิภาพและจัดสรรตามเงื่อนไขบังคับต่างๆ เช่น เส้นทาง ตารางเวลา การบำรุงรักษา ชนิดของอากาศยานและการจัดการความขัดข้อง

การปรับประสิทธิภาพของฝูงบินเป็นเรื่องซับซ้อน

คุณจะทำอย่างไรเพื่อลดความด้อยประสิทธิภาพในการจัดสรรอากาศยาน ผลักดันให้เกิดการวางแผนอากาศยานที่มีประสิทธิภาพ ผสานเงื่อนไขบังคับของการบำรุงรักษาที่ไม่ได้วางแผนไว้ รับมือกับความแปรผันต่างๆ อาทิ ขีดความสามารถ การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุงระยะสั้น ข้อห้ามในเส้นทาง และความขัดข้องที่ไม่คาดคิด

วิธีปฏิบัติงานของสายการบินในปัจจุบัน

สายการบินทั่วไปมีทีมที่ใช้เวลาราว 4 ชั่วโมงเพื่อเตรียมแผนเพื่อการปรับประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวัน และมีกะทำงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อจัดการกับความแปรผันที่ไม่ได้วางแผนไว้ เหตุการณ์ขัดข้องที่เกิดได้ทุกเมื่อ และความซับซ้อนที่ประกอบด้วยปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ซึ่งพัวพันถึงกันอย่างรวดเร็ว

เมื่อเกิดสิ่งไม่คาดคิด

ตารางเวลาที่วางแผนไว้อย่างรัดกุมก็อาจถูกโยนทิ้งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในนาทีสุดท้าย สภาพอากาศ ความล่าช้าของสนามบิน ความขัดข้องของโครงสร้างหรือเครื่องยนต์ หรือความไม่พร้อมของลูกเรือ อาจกระทบต่อต้นทุน ผลกำไรและการปฏิบัติงานของสายการบินได้

ตอนนี้เรามีวิธีที่ดีกว่า

IFS Tail Planning Optimization and Assignment ได้รับการพัฒนาโดยร่วมมือกับสายการบินชั้นนำให้เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันจากไอเอฟเอสที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นสำหรับการบินพลเรือน

การใช้ฝูงบินอย่างเต็มประสิทธิภาพก็เหมือนการซิงค์เฟือง 6 ตัว ในระบบเกียร์:

  • การวางแผนเชิงพาณิชย์—การกำหนดความถี่ การจัดสรรเครื่องบิน การคำนวณจำนวนที่นั่ง การวางแผนตารางเวลาบิน ตารางบินตามฤดูกาล
  • การวางแผนเชิงปฏิบัติการ—ช่วยจัดการความซับซ้อนในการวางแผนลูกเรือ การจัดตาราง และการวางแผนอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน
  • การจัดการเงื่อนไขบังคับ—ช่วยจัดตารางเวลาการซ่อมบำรุงในระยะยาว เงื่อนไขบังคับตามภาคส่วนและตามปลายทาง ข้อกำหนดของการต่อเครื่อง และเวลาขั้นต่ำในการจอด ข้อจำกัดของอากาศยาน ข้อกำหนดของกฎการสลับประเภทของอากาศยาน
  • การจัดสรรเครื่อง—จัดสรรเครื่องที่จะบินอย่างมีประสิทธิภาพโดยปรับให้เหมาะสมตามกฎการเลือกเครื่องบิน
  • การวางแผนการบำรุงรักษา—คำนวณความต้องการซ่อมบำรุงในระยะปานกลาง จัดการกับการซ่อมบำรุงระยะสั้นที่วางแผนและไม่ได้วางแผนไว้
  • การจัดการความขัดข้อง—จัดการกับการดำเนินการเชิงป้องกัน การกู้อากาศยาน การเปลี่ยนตารางเวลาลูกเรือ การเปลี่ยนตารางเวลาผู้โดยสาร และการกระจายความล่าช้า

คุณลักษณะ

  • รวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์จากระบบสายการบินที่ต่างกันเพื่อปรับการใช้ฝูงบินให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องตาม KPI
  • แดชบอร์ด KPI แสดงให้เห็นว่าแผนการกำหนดเครื่องที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลอย่างไรต่อเป้าหมายธุรกิจที่สำคัญ
  • การแก้ไขด้วยมือ แบบลากแล้ววาง
  • ผสานกับระบบสายการบินอื่นๆ หรือดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันการบินพลเรือนที่ครบวงจรจากไอเอฟเอส

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Enterprise Asset Management Resources

Resources

Optimizing tail planning and maintenance

 

11% of an airline’s costs are attributed to maintenance, but with IFS’s TPOA solution, we will help you to reduce maintenance costs and increase profits. Watch the video to learn how.