ซอฟต์แวร์การบริหารโครงการระดับองค์กรแบบครบวงจรสำหรับทุกแง่มุมของวงจรโครงการ

ผู้ที่รับผิดชอบการบริหารวงจรโครงการที๋ซับซ้อนมักโดนบังคับให้ใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่แยกกันเพื่อจัดการขั้นต่างๆ ของโครงการ เช่น การเสนอราคา การค้า การประมาณการ การผลิตทางวิศวกรรม การจัดซื้อ การแปรรูป การวางแผน การควบคุมต้นทุน การก่อสร้าง การติดตั้ง และการดำเนินการทดสอบ

ความสามารถของซอฟต์แวร์การบริหารโครงการระดับองค์กร (EPM) ของ IFS Applications รวมขั้นตอนเหล่านี้ในกระบวนการเดียว โดยดึงข้อมูลโดยตรงจากการดำเนินงานแบบเรียลไทม์เข้าสู่แผนของโครงการ เป็นการควบคุมและทำให้เห็นภาพได้อย่างเต็มที่ จึงสามารถควบคุมต้นทุน เงินสด เวลา ทรัพยากร และความเสี่ยงได้แบบเรียลไทม์อย่างที่ไม่มีชุดแอพพลิเคชันใดเคยเสนอ ไอเอฟเอสนำเสนอโซลูชันตามโครงการ (PBS) ได้อย่างแท้จริง ที่สำคัญคือเป็นโซลูชันระดับองค์กรที่สร้างขึ้นตามหลักการบริหารจัดการโครงการ ไม่ใช่ตามกระบวนการที่ทำซ้ำๆ

จึงเป็นเหตุผลที่ IFS Applications คือโซลูชันทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมที่เน้นโครงการ เช่น น้ำมันและก๊าซนอกฝั่ง อากาศยานและยุทโธปกรณ์การรบ การผลิตชนิดออกแบบตามสั่ง การทำเหมือง โครงสร้างพื้นฐาน อู่เรือ และการก่อสร้าง/วิศวกรรม

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Enterprise Project Management Resources

Resources

How Well Does ERP Facilitate Project Based Business Models?

IFS conducted a study among executives at middle market to large industrial companies to better understand how well current enterprise resource planning (ERP) options meet the needs of companies in project-driven industries including:
• Engineer-to-order manufacturing
• Aerospace and defense manufacturing
• Engineering, procurement and construction contracting
• Asset-intensive business like batch process manufacturing

Read more in this informative white paper