การกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในโลกของ VUCA

ความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ (VUCA) อาจเป็นเรื่องท้าทายที่สุดที่คณะกรรมการบริหารต้องเผชิญในปัจจุบัน การเคลื่อนย้ายระบบเศรษฐกิจสังคมและตลาด การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การขาดเสถียรภาพในโลกและทางการเมือง และกฎระเบียบที่เพิ่มเติมเข้ามาล้วนคุกคามการลงทุน ซัพพลายเชน ผลประกอบการ การกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) รวมถึงความอยู่รอดของธุรกิจที่ดำเนินอยู่

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ นโยบายและวิธีดำเนินการของบริษัทต้องเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น และการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นต้องเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเพื่อกระทำและปฏิบัติตาม

แต่โชคดีที่มีไอเอฟเอสและ IFS Applications คอยช่วยเหลือ IFS Applications นำเสนอซอฟต์แวร์ด้าน CRG โดยเฉพาะเพื่อเป็นส่วนประกอบในตัวของการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) และการบริหารสินทรัพย์องค์กร (EAM) ที่ให้ภาพและการควบคุมแบบเรียลไทม์

การวิเคราะห์การปฏิบัติงานระดับองค์กรแบบอัจฉริยะ

บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด

การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

วัดและสรุปตัววัดด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้ เช่น องค์ประกอบทางเคมี หรือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อวงจรชีวิต

การจัดการความเสี่ยง

เหมาะสำหรับการควบคุมโครงการและองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

GRC Software for Corporate Governance in a VUCA World

Corporate governance was hard enough 20 years ago before globalization, advancing regulation and constant business change have made volatility, uncertainty, complexity and ambiguity (VUCA) a constant. Find out how the right ERP software can help you make VUCA your ally instead of a threat.

Download your copy now