โซลูชัน CSR สำหรับธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ ISO 26000

CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท กำลังเป็นเรื่องสำคัญมากยิ่งขึ้นในตลาดระดับโลก ทั้งในแง่ของการบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการเสริมความหยั่งรู้ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มผลกำไร ข้อเสนอ ERP ที่ไม่เหมือนใครของไอเอฟเอสได้ผสานรวมโซลูชันต่างๆ อย่างครอบคลุมเพื่อการจัดทำรายงานที่มีประสิทธิภาพและการควบคุมเป็นพิเศษในด้าน CSR และรายงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน โซลูชันนี้ผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์ร่วมกับ IFS Applications เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้และลดเวลาที่หมดไปกับการบริหารงานที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่า จึงช่วยลดค่าใช้จ่าย

สถานะของเทคโนโลยีด้าน CSR ในบริษัทขนาดใหญ่

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคำมั่นของไอเอฟเอสที่มีต่องาน CSR ไอเอฟเอสได้ว่าจ้าง IDC เพื่อสำรวจข้อมูลทั่วโลกเกี่ยวกับทัศนคติของบริษัทที่มีต่อการรายงาน CSR Whitepaper ฉบับนี้อาศัยข้อมูลการสัมภาษณ์ CFO ในบริษัทระดับโลกใน 8 ประเทศที่มีมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนต่อปีเกิน 100 ล้านยูโร

สิ่งที่ค้นพบ

  • ข้อมูล CSR ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ยิ่งทวีความสำคัญเมื่อบริษัทถูกกดดันให้บันทึกกิจกรรม CSR ของตนและรวมความยั่งยืนและการรายงานทางการเงิน
  • 61 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่สำรวจระบุว่ามีความสนใจอย่างยิ่งที่จะมีซอฟต์แวร์ระดับองค์กรแบบในตัวเพื่อติดตามและวัดผลกระทบของบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
  • 63 เปอร์เซ็นต์ได้ลองสรุปตัวเลขของการมีส่วนร่วมทางการเงินจากการติดตาม CSR อย่างไรก็ตามมีเพียง 66 เปอร์เซ็นต์ที่เชื่อมั่นความสามารถในการติดตามการมีส่วนร่วมทางการเงินของตนได้อย่างถูกต้อง

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Selecting Manufacturing ERP for ISO 26000 Compliance

ISO 26000, a new standard for corporate social responsibility, is based loosely on the UN Global Compact. What new demands will ISO 26000 place on ERP and other enterprise software used by industrial companies? Bill Leedale, senior advisor with IFS North America, discusses how ERP can facilitate ISO 26000 compliance and makes a strong case for adopting the standard.

Read more in this informative white paper

The state of CSR technology among large companies

As part of IFS’s commitment to the field of CSR, IFS commissioned IDC to conduct a global survey on companies’ attitudes toward CSR reporting. The white paper is based on interviews with CFOs in global companies with an annual turnover in excess of EUR 100 million in eight countries.

Global Corporate Citizen IDC Survey