Business Agility Software

Business Agility Flexibility

Great business insight has minimal impact if you don’t have the flexibility to make changes quickly. But to gain true business agility you need more than flexibility alone. To capitalize on opportunities in full you also need the knowledge and vision to understand how to maximize success.

ความยืดหยุ่น: ลงมืออย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

ความรู้และข้อมูลเชิงลึกเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อนำหน้าคู่แข่ง แต่ก็ต้องมีความคล่องตัวเพื่อเปลี่ยนจุดสนใจในธุรกิจเมื่อมีโอกาสใหม่ผ่านเข้ามา ความสามารถในการลงมืออย่างฉับไวเมื่อเกิดสิ่งไม่คาดคิดต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

การรักษาสมดุลของสินค้าคงคลังในไซต์หรือแผนกจำนวนมาก การค้นหาซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนคิวเส้นทางของช่างบริการ การขยายการดำเนินงานไปสู่ตลาดใหม่ การหาซัพพลายเออร์ใหม่ หรือการเปลี่ยนสายผลิตภัณฑ์หลัก ความท้าทายทางธุรกิจไม่ว่าใหญ่หรือเล็กล้วนต้องการซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่สะดุดหรือหยุดชะงัก

เราเชื่อว่าความยืดหยุ่น วิสัยทัศน์ และความรู้คือรากฐานของความคล่องตัวทางธุรกิจ มาสำรวจกันว่าคุณสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามได้อย่างไรในหน้าต่อไปนี้

ไอเอฟเอสสำหรับธุรกิจที่คล่องตัว

โซลูชัน ERP, EAM และ ESM ของไอเอฟเอสออกแบบมาให้ยืดหยุ่นตั้งแต่ต้น นำไปใช้ ขยาย และปรับได้ง่าย ตอบสนองได้รวดเร็วต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงขององค์กร

วิธีที่ไอเอฟเอสนำเสนอความคล่องตัว

ความยืดหยุ่นใน 60 วินาที

ความยืดหยุ่น: ความสามารถในการดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเรื่องที่คาดไม่ถึงขึ้นมา การเปลี่ยนรูปแบบหรือปรับจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสในตลาดใหม่ พบกับความท้าทายที่สำคัญสำหรับการลงทุนด้านซอฟต์แวร์องค์กรในคลิปวีดิโอความยาว 60 วินาทีคลิปนี้

IFS Business Agility: Flexibility in 60 seconds

เจาะลึกเรื่องความยืดหยุ่น

บริษัทส่วนใหญ่รู้ดีว่า การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมคือปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ แต่การบรรลุความยืดหยุ่นที่ต้องการนั้นต้องลงทุนลงแรงอย่างมาก

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับมือกับกฎระเบียบหรือกฎหมายใหม่ๆ ทางอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างกะทันหัน หรือการสั่งในปริมาณมากแค่ครั้งเดียวจากลูกค้า คุณต้องการซอฟต์แวร์หลักระดับองค์กรที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้

ประเด็นหลักที่พิจารณาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของคุณคืออะไร

การตอบสนองต่ออุปสงค์ใหม่ๆ ของลูกค้า รวมถึงอุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงหรือแปรผัน

ความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังย่อมหมายถึงความซับซ้อนและความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตสินค้าที่ออกแบบและปรับแต่งเองมากขึ้นบนโมเดลธุรกิจแบบผลิตเพื่อรอจำหน่าย แบบผลิตตามวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมทั้งโหมดการผลิตอย่างเช่นการปรับแต่งตามสั่ง ธุรกิจต้องตามใจกับการผลิตเหล่านี้อย่างอิสระและถี่ถ้วนในแบบเรียลไทม์

ดังนั้นการผลิตในโหมดผสมจะกลายเป็นเรื่องปกติในที่สุด แต่บางธุรกิจมีซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่ยืดหยุ่นพอที่จะจัดการกับโหมดการผลิตที่เปลี่ยนแปลงหรือใช้โหมดผสมได้อย่างรวดเร็วเท่าที่ต้องการ

การปรับใช้งานและการบริหารจัดการสินทรัพย์และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรธุรกิจต้องให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้าและผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ขณะที่ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนตลอดเวลา มีจุดสมดุลที่อ่อนไหวระหว่างการผลิตแบบลีนที่มีซัพพลายเชน บุคลากร หรือสินทรัพย์ประเภททุนเพียงไม่กี่อย่างกับการรักษาขีดความสามารถในการรับความเปลี่ยนแปลง

ซึ่งหมายความว่าคุณต้องสามารถนำทรัพยากรมาปรับใช้ใหม่ได้รวดเร็วเพื่อจัดการกับอุปสงค์ที่ผันผวน ต้องสามารถโยกย้ายสินค้าคงคลังข้ามผลิตภัณฑ์ต่างๆ และสามารถจัดการสต็อกและบุคลากรข้ามสถานที่และฝ่ายงานได้

การเพิ่มความสามารถใหม่ๆ เมื่อต้องการ

ถ้าองค์กรโตขึ้น คุณอาจต้องบริหารจัดการธุรกิจกลุ่มใหม่ ในประเทศหรือภูมิภาคใหม่ พร้อมกับจัดการเรื่องระบบภาษี กฎระเบียบ ภาษา หน่วยวัด โมเดลการกระจายสินค้า และวิธีดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ถ้าการเพิ่มหรือขยายขีดความสามารถทางธุรกิจเป็นกระบวนการที่ต้องลงแรงอย่างมากและกระทบต่อการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายก็มักจะไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ

ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรแบบโมดูลซึ่งสร้างจากองค์ประกอบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความยืดหยุ่น ผู้ค้าหลายรายต้องการขายและติดตั้งฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ให้มากที่สุดในคราวเดียว แต่องค์กรธุรกิจจะได้รับผลกระทบน้อยลงอย่างมากหากเลือกแนวทางการซื้อซอฟต์แวร์และการนำไปปรับใช้แบบค่อยๆ เพิ่มความสามารถในการทำงานเท่าที่ต้องการและลดจำนวนการใช้งานลงตามผลตอบแทนการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

การปรับแต่งเครื่องมือและกระบวนการทางธุรกิจของคุณตามต้องการ

ความสามารถในการปรับแต่งข้อมูลเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งยังส่งผลต่อทุกสิ่งซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรไปจนถึงคุณภาพของข้อมูลภายใน ตลอดจนผลกำไรและการเติบโตของรายได้ มีแง่มุมสำคัญ 2 ประการในการปรับแต่งซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่มักถูกมองข้าม ได้แก่ การเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการเปลี่ยนส่วนติดต่อกับผู้ใช้

คุณควรนำโมดูลที่ถูกต้องไปใช้งานเพื่อกระบวนการทางธุรกิจของคุณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง คุณต้องรู้ว่าโมดูลดังกล่าวทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบที่มีอยู่ แต่ไม่ใช่ว่าซอฟต์แวร์ระดับองค์กรทั้งหมดจะถูกออกแบบมาเช่นนั้น นั่นหมายความว่าการเปลี่ยนจากกระบวนการผสานรวมระบบไปเป็นการผสานรวมแบบจุดต่อจุดนั้นกลายเป็นอุปสรรคต่อความยืดหยุ่น

ส่วนติดต่อกับผู้ใช้จำเป็นต้องมีเสถียรภาพ สามารถใช้งานได้ดี และปรับแต่งได้ง่ายเพื่อให้สภาพแวดล้อมของการทำงานประจำวันเหมาะสมกับ ความต้องการของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับผู้ใช้ได้อย่างสูงสุด ความยืดหยุ่นดังกล่าวต้องมีพร้อมให้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย

ทำให้ปรับเปลี่ยนได้อย่างฉับไว

การเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญต่อความคล่องตัวทางธุรกิจที่แท้จริง นั่นหมายความว่าคุณสามารถลงมือทำสิ่งที่เหมาะสมได้เร็วกว่าเพื่อคว้าโอกาสใหม่ๆ หรือลดผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ก้าวสู่ธุรกิจที่ยืดหยุ่นอย่างแท้จริง

ก้าวสู่การเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นอย่างแท้จริง

ในสภาวะการทำธุรกิจที่มีความผันผวน บริษัทของคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีของคุณสนับสนุนความต้องการในปัจจุบัน รวมถึงวันพรุ่งนี้ที่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

Whitepaper: ก้าวสู่การเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นอย่างแท้จริง

ไอเอฟเอสช่วยสร้างธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นได้อย่างไร

IFS Applications ออกแบบมาเป็นโมดูลตั้งแต่เริ่มต้นจึงสามารถเพิ่มความสามารถใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ดังนั้น คุณจึงสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าและก้าวนำหน้าตลาด

Whitepaper: ไอเอฟเอสช่วยสร้างธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นได้อย่างไร

Business Agility Software

Business Agility - IFS Applications

Great business insight has minimal impact if you don’t have the flexibility to make changes quickly. But to gain true business agility you need more than flexibility alone. To capitalize on opportunities in full you also need the knowledge and vision to understand how to maximize success.

ซอฟต์แวร์และความคล่องตัวทางธุรกิจในอนาคต

ค้นพบวิธีที่ซอฟต์แวร์ธุรกิจทำให้คุณมีความคล่องตัวทางธุรกิจอย่างแท้จริงและผลักดันให้เกิดการเติบโตได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

อ่าน Whitepaper ของเรา

ความคล่องตัวทางธุรกิจที่แท้จริง

บริษัทที่ประสบความสำเร็จที่สุดคือผู้ที่เชี่ยวชาญด้านความคล่องตัวทางธุรกิจ ธุรกิจของคุณจะคล่องตัวได้อย่างไร

วิสัยทัศน์: เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่รู้

วิธีเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจและการเติบโตที่คาดหวังเข้ากับการลงทุนในเทคโนโลยีหลักของคุณ