ความรู้: บอกได้ทันทีเมื่อมีสิ่งไม่คาดคิดในทุกวัน

Business Agility Knowledge

ความคล่องตัวหมายถึงความสามารถในการระบุและทำความเข้าใจปัญหาและโอกาสต่างๆ ทันทีที่เกิดขึ้นในโครงการและธุรกิจที่ซับซ้อนที่สุด

ความรู้: เข้าใจอดีต ควบคุมปัจจุบัน เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

ความรู้ทางธุรกิจที่มีค่ามากที่สุดมาจากการที่สามารถรวบรวมมุมมองที่ชัดเจนและครอบคลุมของสถานะสินค้า โครงการ ลูกค้า สินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และพนักงาน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จากการดำเนินงานหรือโครงการระดับโลกที่ซับซ้อนที่สุดได้สำเร็จ

ความรู้ที่คุณจะพึ่งพาได้นั้นต้องการซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม และในแบบที่พวกเขาเข้าใจและปฏิบัติได้

เราเชื่อว่าความรู้พร้อมด้วยวิสัยทัศน์และความยืดหยุ่น คือรากฐานสำคัญของความคล่องตัวทางธุรกิจ การตัดสินใจทางธุรกิจและการลงมือปฏิบัติของคุณต้องอาศัยข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัยที่คุณเชื่อถือได้

ความรู้ใน 60 วินาที

ความรู้: ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการปฏิบัติงานจะช่วยให้คุณสามารถทราบได้อย่างชัดเจนและตลอดเวลาว่าเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจของคุณ ช่วยให้คุณมีความพร้อมที่จะรับมือกับเรื่องที่สร้างความประหลาดใจได้ในทุกวัน พบกับความท้าทายที่สำคัญสำหรับการลงทุนด้านซอฟต์แวร์องค์กรในคลิปวีดิโอความยาว 60 วินาทีคลิปนี้

IFS Business Agility: Knowledge in 60 seconds

เจาะลึกเรื่องความรู้

องค์กรของคุณผลิตข้อมูลมากขึ้นกว่าเดิม แต่การแยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องกับข้อมูลที่ไขว้เขว ระหว่างข้อมูลที่มีค่ากับข้อมูลขยะก็ยิ่งยากขึ้น

ความรู้และข้อมูลเชิงลึกควรเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับทุกการตัดสินใจของบริษัท ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือจะทำให้องค์กรเกิดความเสี่ยง และข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องก็จะนำไปสู่ความผิดพลาดที่มีราคาแพง คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลที่รองรับการตัดสินใจทางธุรกิจสำคัญของคุณนั้นถูกต้อง ทันสมัย และสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร

สิ่งนี้เป็นเรื่องยากสำหรับธุรกิจที่สร้างข้อมูลอันซับซ้อนเกี่ยวกับสินทรัพย์ อะไหล่ บุคลากร ลูกค้า ซัพพลายเออร์ โครงการ ต้นทุน และสถานะของซัพพลายเชนทั่วทุกโครงการในสถานที่ต่างๆ มากมาย แต่ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณปลดปล่อยคุณค่าที่แท้จริงของความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ

อะไรคือความท้าทายของความรู้หลักเพื่อปรับปรุงความคล่องตัวทางธุรกิจของคุณ

ทำความเข้าใจกับสถานะของธุรกิจ

ความสามารถในการดึงเอา “ความจริงเพียงหนึ่งเดียว” จากทั่วทั้งองค์กรคือความท้าทายหลักขององค์กรที่มีความซับซ้อน ตั้งแต่การรู้จักวิธีโยกย้ายทรัพยากรเพื่อจัดการกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ไปจนถึงการสร้างรายงานด่วนในอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบเคร่งครัด หรือการติดตามปฏิสัมพันธ์ในทุกขั้นตอนของความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว การเข้าถึงและความถูกต้องคือเครื่องมือที่ทรงพลัง

เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ของคุณที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมจำนวนมากถือเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาล ซึ่งจำเป็นต้องถูกติดตามผ่านวงจรสินทรัพย์ ตั้งแต่การออกแบบ ผ่านการดำเนินงานและการบำรุงรักษา ไปจนถึงการปลดระวาง การได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ในแต่ละขั้นตอนของวงจรเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์นั้นต่อธุรกิจได้อย่างเห็นผล ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรของคุณสามารถนำเสนอข้อมูลนี้ได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือหรือไม่

ความสำคัญของการใช้งานได้

ข้อมูลที่สอดคล้องและแม่นยำจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้ที่ต้องการใช้สามารถเข้าถึงได้ สามารถเข้าใจ และใช้เพื่อดำเนินการ ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นความท้าทายสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ถ้าซอฟต์แวร์ใช้ยาก ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยก็จะหลีกเลี่ยงไม่ใช้ และอาจเกิดความรู้สึกด้านลบเมื่อมีการปรับใช้งานในครั้งแรก ข้อมูลจำเป็นต้องสามารถเข้าถึง เข้าใจ ซักถาม และป้อนเข้าได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ในวงกว้างที่มีความต้องการและมีทักษะแตกต่างกัน

เข้าถึงข้อมูลจากสถานที่และเวลาที่คุณต้องการ

พนักงานคาดหวังว่าจะสามารถทำงานได้ดีจากที่ที่พวกเขาอยู่ การให้พนักงานมีข้อมูลที่ติดตัวไปได้และสามารถอัพเดตข้อมูลในระบบหลักที่พวกเขาใช้งานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถือเป็นภารกิจสำคัญ

ประสิทธิภาพการทำงานเมื่อไปไซต์งานหรือไปพบปะลูกค้าจะลดทอนลงอย่างมากถ้าพนักงานของคุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในส่วนกลาง หากพวกเขาต้องรอจนกระทั่งกลับออฟฟิศก่อนดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการไปเยี่ยมไซต์งานหรือไปพบปะลูกค้า ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองเวลาอันมีค่าอย่างมาก ความล่าช้าเหล่านี้อาจเป็นค่าใช้จ่ายราคาแพงถ้าเกิดกับพนักงานทั้งหมดที่อยู่นอกออฟฟิศในธุรกิจขนาดใหญ่ และสร้างความเสียหายกับความสัมพันธ์ต่อลูกค้าถ้าข้อมูลที่บันทึกและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ตรงกัน

ทำความเข้าใจและสร้างโมเดลของอนาคต

การที่สามารถระบุภัยคุกคามและโอกาสได้ก่อนเกิดขึ้นจริงและรู้ผลของการตอบสนองที่ต่างออกไปนั้น จะช่วยคุณใช้ประโยชน์จากโอกาสได้ก่อนคู่แข่งและสามารถวางแผนรับมือความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที

สำหรับบริษัทระหว่างประเทศ การระบุและเข้าใจสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกันในซัพพลายเชนที่ซับซ้อนหรือระหว่างโครงการจำนวนมากได้นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก แต่เมื่อใช้ระบบที่เหมาะสมสำหรับองค์กร คุณจะสามารถวางแผนสถานการณ์สมมติต่างๆ ตลอดจนพัฒนาและทดสอบการโต้ตอบเชิงกลยุทธ์ตามเงื่อนไขต่างๆ

ตั้งแต่การทำสัญญาประกอบระยะยาวที่ตั้งราคาเชิงแข่งขันแต่ได้กำไรโดยอาศัยความรู้เรื่องต้นทุนและจำนวนบุคลากรในอดีตอย่างละเอียด ไปจนถึงการสร้างโมเดลผลกระทบของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ระดับใหญ่ เช่น การเข้าสู่ตลาดใหม่ การทดสอบสถานการณ์สมมติด้วยข้อมูลการปฏิบัติงานที่แม่นยำอาจสร้างความแตกต่างระหว่างความสำเร็จกับความล้มเหลว

อ่าน Whitepaper ของเรา: การปรับปรุงความคล่องตัวในการดำเนินงาน

MagnaFlow

MagnaFlow นำ IFS Applications เข้ามาใช้เป็นโซลูชัน ERP ของบริษัท ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างแม่นยำ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ในระดับโลก

ความคล่องตัวของไอเอฟเอสในทางปฏิบัติ

พัฒนาความรู้ด้านการปฏิบัติงานของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ประโยชน์จากความรู้ที่บริษัทของคุณมีให้มากที่สุดเมื่อเผชิญกับความท้าทายด้านความคล่องตัวใน Whitepaper ของเรา

Whitepaper: การปรับปรุงความรู้ด้านการดำเนินงาน

ไอเอฟเอสสำหรับธุรกิจที่คล่องตัว

ผลิตภัณฑ์ของไอเอฟเอส ทั้ง ERP, EAM และการบริหารจัดการบริการ ได้ให้ความช่วยเหลือต่อธุรกิจ โครงการต่างๆ และซัพพลายเชนที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในระดับโลก เพื่อพัฒนาคุณภาพขององค์ความรู้มานานกว่า 30 ปี

How IFS Delivers greater business and operational knowledge

เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์และความคล่องตัวทางธุรกิจ

มาดูกันว่าบริษัทระดับโลกพูดถึงโซลูชันซอฟต์แวร์ของพวกเขาว่าอย่างไร

ดูอินโฟกราฟิกของเรา

ความคล่องตัวทางธุรกิจที่แท้จริง

บริษัทที่ประสบความสำเร็จที่สุดคือผู้ที่เชี่ยวชาญด้านความคล่องตัวทางธุรกิจ ธุรกิจของคุณจะคล่องตัวได้อย่างไร

วิสัยทัศน์: เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่รู้

วิธีเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจและการเติบโตที่คาดหวังเข้ากับการลงทุนในเทคโนโลยีหลักของคุณ