Preparing For The Unknown with Business Agility

Business Agility Vision

When you can’t predict the future, how can your technology investments support your long term strategic vision without restricting it? Vision means preparing for the unknown, with agile enterprise software designed for change.

ซอฟต์แวร์ของคุณพร้อมรับมือกับสิ่งไม่คาดคิดหรือไม่

ตลาดใหม่ ลูกค้าใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ คู่แข่งใหม่ และวิธีการทำงานแบบใหม่ ธุรกิจต้องวางแผนเพื่ออนาคตที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากที่เคยเป็นมา การวางแผนเพื่อสิ่งที่ยังไม่รู้คือการเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ของตลาดและวัฒนธรรมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากโอกาสใหม่ๆ

จึงเป็นเหตุผลที่เราเชื่อว่าวิสัยทัศน์คือหนึ่งในรากฐานของความคล่องตัวทางธุรกิจ: วิสัยทัศน์ที่จะเลือกและปรับใช้งานเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ปรับตัวได้ในเวลาที่คุณต้องการโดยไม่ยากลำบาก

วิสัยทัศน์ใน 60 วินาที

วิสัยทัศน์: ความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและทำให้บริษัทของคุณมีความคล่องตัวมากพอที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ไม่คาดคิด รวมถึงโอกาสที่รออยู่ข้างหน้า พบกับความท้าทายที่สำคัญสำหรับการลงทุนด้านซอฟต์แวร์องค์กรในคลิปวีดิโอความยาว 60 วินาทีคลิปนี้

IFS Business Agility: Vision in 60 seconds

เจาะลึกเรื่องวิสัยทัศน์

ความคล่องตัวเริ่มต้นเมื่อมีวิสัยทัศน์สำหรับโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว โดยรู้ว่าต้องทำอะไรกับโอกาสเหล่านั้นและจะเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไร

บ่อยครั้งที่ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรอาจเป็นตัวจำกัดทางเลือกของคุณ แต่ซอฟต์แวร์หลักของคุณควรรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว การย้ายตลาดอย่างฉับพลัน ความแปรผันในอุปสงค์ของลูกค้า และวิธีการใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ อันที่จริงแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจกับการลงทุนทางเทคโนโลยีควรเป็นพันธะที่แข็งแกร่งที่สุดในบริษัทของคุณ

การลงทุนทางเทคโนโลยีระดับองค์กรของคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

การเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่รู้

ธุรกิจทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต แต่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่ไม่สามารถคาดเดาได้มากขึ้นเรื่อยๆ กลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น กระบวนการ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็น

เทคโนโลยีระดับองค์กรไม่ควรกำหนดเส้นทางที่แน่นอนเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตายตัว หรือเสียเงินไปกับความสามารถอันซ้ำซ้อนเพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่อาจไม่มีวันเกิดขึ้น น่าเสียดายที่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เทคโนโลยีระดับองค์กรมักจะทำกัน เทคโนโลยีแบบโมดูลที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเพิ่มความสามารถหรือการทำงานใหม่ๆ ให้ง่ายดายขึ้น คือสิ่งที่สามารถป้องกันการเกิดปัญหานี้ได้ ระบบโมดูลทำให้องค์กรสามารถเพิ่มความฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ ได้ง่ายเพื่อจัดการกับตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกระบวนการใหม่ๆ เมื่อต้องการ สิ่งนี้สามารถช่วยธุรกิจคว้าโอกาสทางตลาดได้รวดเร็ว หรือช่วยบูรณาการบริษัทหลังควบรวมกิจการ หรือช่วยปรับตัวให้เข้ากับบริการหรือโมเดลรายรับแบบใหม่ๆ

เกิดคุณค่าจากการลงทุนอย่างรวดเร็ว

ระยะเวลาที่เนิ่นนานกว่าจะนำซอฟต์แวร์ระดับองค์กรไปใช้งานได้นั้นเป็นอุปสรรคต่อการเติบโต และทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นปัจจัยกำหนดวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ แทนที่จะเป็นตัวช่วยให้วิสัยทัศน์เป็นไปได้

อีกครั้งที่เทคโนโลยีแบบโมดูลเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการนี้ ด้วยการเพิ่มองค์ประกอบเฉพาะเมื่อต้องการ การลงทุนทางเทคโนโลยีจึงก้าวทันกับวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ โดยวิ่งขนานกันไปและปรับตัวเข้ากับความต้องการ แนวโน้ม และคุณค่าใหม่ๆ ที่นำเสนอ

การเปลี่ยนทักษะและความรู้

ข้อมูลระดับองค์กรจำนวนมากอยู่นอกเหนือการควบคุมของเทคโนโลยี ในธุรกิจเชิงเทคนิคที่ซับซ้อน ความรู้ของทีมผู้เชี่ยวชาญและพนักงานคือสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์กร

ความท้าทายหลักคือทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนทักษะ ความรู้ และไอเดียของแต่ละบุคคลและทุนด้านบุคลากรให้กลายเป็นทุนเชิงโครงสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโดยรวม

เทคโนโลยีสามารถช่วยเหลือการถ่ายทอดความรู้ลักษณะนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บในส่วนกลาง เช่น ข้อมูลทางวิศวกรรมและแสดงข้อมูลการสั่งซื้อ คู่มือเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือสถานการณ์ในการซ่อมแซม หรือระบบเดี่ยวที่ติดตามความเกี่ยวเนื่องของโครงการ ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะสามารถรับประกันได้ว่าสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กร ซึ่งก็คือความรู้ จะไม่สูญหายเมื่อพนักงานลาออกหรือมีการเปลี่ยนโครงสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าและซัพพลายเออร์

ชีวิตประจำวันที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ ได้เปลี่ยนวิธีคิด การกระทำ และการติดต่อของผู้บริโภคกับองค์กร ธุรกิจที่อิงตามโครงการและสินทรัพย์อยู่ภายใต้แรงกดดันที่ต้องเปลี่ยนวิธีให้บริการและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่ค้า

การเข้าถึงความรู้ที่ฉับไวเกี่ยวกับความสัมพันธ์เหล่านี้จะเป็นไปได้ด้วยการใช้ระบบที่สามารถจัดการและนำเสนอห่วงโซ่ทั้งหมดของปฏิสัมพันธ์ ตั้งแต่การขายไปจนถึงการซื้อและบริการสนับสนุนที่เกิดขึ้น

วัฒนธรรมการทำงานและแนวทางปฏิบัติแบบใหม่

คนและวัฒนธรรมที่ปรับตัวได้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถทำงานตามวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่บอกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กลายเป็นทุนเพื่อสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ องค์กรต้องมีระบบ กระบวนการ และวัฒนธรรมรองรับเพื่ออำนวยความสะดวกในการแปรรูปเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นการแปรรูปเล็กน้อย เช่น ทำให้งานเป็นระบบอัตโนมัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญ่ขึ้น เช่น การรับนโยบายด้านเทคโนโลยีใหม่มาใช้อย่างการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาทำงานซึ่งผลักดันโดยพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำให้วิสัยทัศน์เป็นจริงเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างความคล่องตัวได้จากWhitepaper: การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Imerys

Imerys

เมื่อเร็วๆ นี้ Imerys เพิ่งอัพเกรดโซลูชันธุรกิจไอเอฟเอสที่บริษัทใช้งานอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำและความได้เปรียบเอาไว้ท่ามกลางแนวโน้มอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ความคล่องตัวของไอเอฟเอสในทางปฏิบัติ

การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง: 5 ความท้าทายของความคล่องตัวที่มีต่อการลงทุนในซอฟต์แวร์ระดับองค์กร

ในสภาวะการทำธุรกิจที่มีความผันผวน บริษัทของคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีของคุณสนับสนุนความต้องการในปัจจุบัน รวมถึงวันพรุ่งนี้ที่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

อ่าน Whitepaper ของเรา

ซอฟต์แวร์ไอเอฟเอสช่วยองค์กรเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างไร

IFS Applications ออกแบบมาเป็นโมดูลตั้งแต่เริ่มต้นจึงสามารถเพิ่มความสามารถใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว สิ่งนี้หมายความว่าคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกได้ทันทีที่กลยุทธ์ธุรกิจและตลาดของคุณจำเป็นต้องใช้โดยไม่หยุดชะงักหรือล่าช้า

อ่าน Whitepaper ของเรา

ซอฟต์แวร์และความคล่องตัวทางธุรกิจในอนาคต

ค้นพบวิธีที่ซอฟต์แวร์ธุรกิจทำให้คุณมีความคล่องตัวทางธุรกิจอย่างแท้จริงและผลักดันให้เกิดการเติบโตได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

อ่าน Whitepaper ของเรา

ทำไมความคล่องตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ประสิทธิภาพของธุรกิจที่คล่องตัวเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา แต่ความคล่องตัวนั้นมาจากไหน และคุณควรทำอย่างไรกับความคล่องตัวที่ว่า