ชุดซอฟต์แวร์ ERP และ EAM แบบเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ต

ชุดซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบที่ใช้งานบนแท็บเล็ตได้อย่างง่ายดาย

สำหรับผู้ใช้งาน และผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ ระบบ ERP บนแท็บเล็ตไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินฝัน คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) หรือเครื่องมือเสริมอื่นๆ ได้บนแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ระบบหน้าจอสัมผัสแบบอื่นๆ แต่ไม่สามารถใช้ชุดซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) หรือชุดซอฟต์แวร์การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (EAM) ในลักษณะเต็มรูปแบบได้ IFS Applications มาพร้อมอินเทอร์เฟซ IFS Enterprise Explorer ที่รองรับการใช้งานในระบบสัมผัส ดังนั้น ผู้ใช้งานด้านการบริหารที่มีความซับซ้อนซึ่งต้องการความสามารถที่สมบูรณ์และเต็มรูปแบบในการทำงานของชุดซอฟต์แวร์ IFS Applications จึงสามารถดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ขององค์กรบนแท็บเล็ตได้อย่างครอบคลุม

Tablet ERP benefits

  • Tablets can be used for information consumption and information creation
  • Tablet-enabled access to the full suite of IFS Applications functionality
  • The ‘always-on’ capability increases speed of access to vital business information

Benefits for the business

  • Increased usage and engagement means greater benefit from investment in enterprise software
  • Satisfy executive-level demand for tablet computing

IFS Enterprise Explorer with tablet form factor, in combination with functionality such as Custom Fields and Information Cards, lets you navigate and consume business information with a touch experience — just as you explore the Internet from your slate at home.

By making IFS Enterprise Explorer touch-friendly, mobile users who need the full capabilities and complete functional coverage of IFS Applications can now fully benefit from pads and slates while being on the move. 

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

IFS APPLICATIONS FOR ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT

Asset management—where it all began. It’s our legacy, and for more than 25 years, we have refined our skills and technology in this area we are proud to call our backyard.

Download your copy now