การรวบรวมข้อมูลคลังสินค้าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

โซลูชัน IFS Warehouse Data Collection ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่ต้องการโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการดำเนินงานคลังสินค้าของตน องค์กรธุรกิจเหล่านี้จะได้รับอินเทอร์เฟซการทำงานสำหรับอุปกรณ์มือถือที่ใช้งานง่ายและเสียเวลาในการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

Benefits for the user

  • Complete ease of use with minimal training
  • Fully configurable to meet individual requirements
  • Compatible with a range of devices

Benefits for the business

  • Built on IFS core technology with complete integration assured
  • No additional cost from third party integration
  • Designed to evolve to maximize a business’s IT investment.

The IFS Warehouse Data Collection solution has been developed to meet the demands of businesses who want a mobile one-stop-shop solution for their warehouse operations. They will get a process-driven interface for mobile devices with a level of ease of use that requires minimum training and eliminates errors.

Mobile Warehouse Solution Built In

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

IFS APPLICATIONS FOR ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT

Asset management—where it all began. It’s our legacy, and for more than 25 years, we have refined our skills and technology in this area we are proud to call our backyard.

Download your copy now