ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการธุรกิจระดับโลกจากไอเอฟเอส

IFS Global Locations

ทุกวันนี้ แม้กระทั่งบริษัทในตลาดระดับกลางยังมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั่วโลก ดังนั้นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรเกือบทั้งหมด รวมถึง IFS Applications จึงพร้อมให้การรองรับในหลากหลายภาษา สกุลเงิน และหน่วยวัดต่างๆ นอกจากนี้ IFS Applications ยังนำเสนอระบบการทำงานที่มักถูกมองข้ามไปสำหรับการตั้งหน่วยงานธุรกิจหรือแผนกใหม่ในระบบ รวมถึงการบริหารจัดการกระบวนการต่างๆ ในแผนกเหล่านี้ด้วย IFS Applications ให้การสนับสนุนกระบวนการทำงานหลักๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล การเงิน สินค้าคงคลัง และโครงการต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งหน่วยงานธุรกิจหรือสาขาต่างๆ ของบริษัท เนื่องจากในทุกวันนี้อาจมีการจ้างพนักงานจากบริษัทหนึ่งซึ่งขึ้นตรงต่อผู้จัดการที่จ้างโดยบริษัทอื่น และมีการบันทึกเวลาโครงการโดยบริษัทอีกแห่ง

ไอเอฟเอสยังพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับโหมดการผลิตและกระบวนการทางธุรกิจแบบต่างๆ ที่ช่วยให้ทุกส่วนงาน  สามารถใช้โซลูชันสำหรับองค์กรแบบเดียวกันร่วมกัน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนรูปแบบการจ่ายภาษีของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่สำคัญอย่างบราซิล รวมทั้งเป็นองค์กรด้านการให้บริการระดับโลกที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์อย่างมากด้านการบริหารจัดการการทำงานทั่วโลก

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Software Selection for Enterprise Resource Planning

In today’s dynamic and constantly morphing business competition, companies need to understand that change is the most pervasive and critical element of the commercial landscape. It’s an ongoing challenge that must be met with agility if a business is to “keep its feet” and stay on course while the world shifts in often unexpected ways.

DOWNLOAD WHITEPAPER

How to Achieve Global ERP

This informative white paper makes a strong case for achieving global ERP – which facilitates enterprise transactions and processes around the world on a single instance of software and on a single database. Global ERP is the ultimate in global visibility, control and enterprise agility. Also practical advice on selecting and implementing software to achieve this single version of the truth across

Read more in this informative white paper