ซอฟต์แวร์งานบริการภาคสนามสำหรับสภาพแวดล้อมที่เน้นด้านสินทรัพย์

Field Service for Asset Management

IFS Service Management ให้การบริหารงานบริการที่ครอบคลุมธุรกิจบริการทั้งหมด โดยเน้นหนักเรื่องสินทรัพย์ประเภททุนหรือเชิงเส้น รวมทั้งการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่องที่ซับซ้อนของอุปกรณ์ประเภททุน การบริหารจัดการบริการตาม ERP ที่โดดเด่นของเรามุ่งเน้นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนในระดับสูงที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ได้วางแผนในแต่ละวัน โดยผสานรวมเข้ากับระบบแบ็คเอนด์ของการให้บริการภาคสนามได้อย่างราบรื่น จัดการกับข้อตกลงระดับบริการ (SLA) ช่วยคุณปฏิบัติตามมาตรฐาน ปรับประสิทธิภาพของงานที่ซับซ้อนและใช้เวลานานด้วยโปรแกรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด IFS Service Management ทำให้กระบวนการทางธุรกิจคล่องตัวทั้งฟรอนท์เอนด์และแบ็คเอนด์ ด้วยผลิตภัณฑ์เดียวที่ทำให้องค์กรของคุณมีการบริหารจัดการบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่เรื่องการเงินจนถึงภาคสนาม IFS Service Management เหมาะกับงานบำรุงรักษาสินทรัพย์ที่สำคัญต่อภารกิจ และเหมาะสำหรับผู้ผลิตที่กำลังทำงานกับบริการในตลาดหลังการขายหรือสัญญาบำรุงรักษาอุปกรณ์ประเภททุน

  • Fully integrated with Best-in-Class ERP for a seamless service management experience
  • Complete project management from forecasting and planning to project completion
  • Full maintenance module that addresses planning and execution
  • Contract management to ensure work is completed per agreements
  • Mobility for both field resources and plant operators provides access anywhere, anytime, with offline capabilities

  • Ensure both sides of the customer experience run seamlessly with exchange and shipment management, barcode enabling, information logs and more
  • Manage complex, long-term projects with budgeting and forecasting tools, work breakdown structures, and project planning
  • Support planned and predictive maintenance models. Show detailed task lists and work breakdown structures