การจัดการการคืนสินค้า

การส่งคืนชิ้นส่วนเป็นธุรกิจที่ซับซ้อนและกำไรดี ความสามารถในด้านการให้บริการคืนสินค้าของ IFS Field Service Management ช่วยคุณบริหารกระบวนการทางธุรกิจของโลจิสติกส์ย้อนกลับทั้งหมดตั้งแต่การขออนุมัติคืนสินค้า (RMA) ไปจนถึงการจัดเส้นทาง การรับของ การซ่อม การบรรจุหีบห่อ การส่ง และการวางบิล ผลที่ได้คือ ขั้นตอนการคืนที่มีคุณภาพสูง ลูกค้าพึงพอใจ และได้กำไรจากการดำเนินงานด้านบริการซ่อมแซม

ความสามารถที่เรามีอย่างครอบคลุมทำให้ IFS Field Service Management เป็นผู้นำที่เด่นชัดในขั้นตอนงานบริการคืนสินค้าแบบอัตโนมัติรวมทั้งการเรียกคืน การปรับปรุงสภาพ การแยกชิ้นส่วน การแปรสภาพ และการให้บริการจากรายอื่น ไม่มีอะไรที่คุณต้องเสีย ขยายบริการของคุณให้ก้าวหน้าวันนี้ด้วยซอฟต์แวร์ด้านบริการคืนสินค้าของเรา

 • Quickly identify service return logistics, acquire authorization and process shipments
 • Track repair tasks, turnaround, time, labor, parts and cost
 • Customers & third-party repair vendors can track items anywhere in the process using secure Web portals
 • Automated alerts to crucial events and status changes
 • Standardize each step of the repair process and measure standard hours vs. actual hours vs. billable hours
 • Delegate work efficiently based on capacity, specialization and schedule
 • Automate technicians’ workload
 • Enable technicians to troubleshoot the product, review similar cases, replace a part, log repair time, change the unit’s revision, reassign the unit to another technician, and move the unit to another inventory location

 • Take full control of your repair and service operation
 • Reduce the cost of repair
 • Shorten repair turnaround time
 • Increase operational efficiency
 • Improve the level and quality of service provided
 • Increase customer satisfaction
 • Increase technician satisfaction

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Book a Demo