ระบบโลจิสติกส์อะไหล่

Enterprise spare parts software

สินค้าคงคลังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญแต่มีต้นทุนสูงในการดำเนินงานด้านบริการ เพื่อบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่ยังคงต้นทุนที่ต่ำ องค์กรต้องรักษาดุลยภาพให้ดีระหว่างระดับสต็อก สถานที่ อะไหล่ ระดับการบริการ และอื่นๆ

นี่คือสิ่งที่ซอฟต์แวร์ด้านอะไหล่และระบบโลจิสติกส์ของเรา สามารถทำได้เพื่อธุรกิจที่เน้นผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณจะได้ความสามารถในการทำงานที่จำเป็นสำหรับบริหารการดำเนินงานทั้งหมดจากส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังและระบบโลจิสติกส์

IFS Field Service Management ทำให้คุณมองเห็นระดับอะไหล่ในคลังและตำแหน่งที่ตั้งได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการดูแลสต็อกแบบหลายแห่ง และการติดตามหมายเลขลำดับ คุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลการส่งและการรับของ สินค้าคงคลังและระบบโลจิสติกส์ ต้นทุนอะไหล่และอุปสงค์ในภาคสนามได้อย่างเต็มที่ เพื่อที่คุณจะสามารถเพิ่มการหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณของไม่ใช้แล้ว

 • Rules-based replenishment, parts handling and costing logic
 • Automate manual activities such as pick, pack, ship, receiving and put-away
 • Browse inventory by site, region, part, status, usage, product line and team
 • Calculate stock levels based on historical usage and estimate new part min/max
 • Freeze-forward inventory during physical and cycle counts without any downtime
 • Configure stock locations for static or dynamic bin functionality
 • Reduce administration by having the right part in the right place at the right time

 • Gain full control of your entire parts and logistics operation
 • Improve the accuracy of parts and logistics management
 • Increase operational efficiencies
 • Minimize capital expenditure
 • Improve the customer experience, and therefore, customer satisfaction

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Book a Demo