บริการซ่อมแซม

สินค้าคงคลังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญแต่มีต้นทุนสูงในการดำเนินงานด้านบริการ เพื่อบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่ยังคงต้นทุนที่ต่ำ องค์กรต้องรักษาดุลยภาพให้ดีระหว่างระดับสต็อก สถานที่ อะไหล่ ระดับการบริการ และอื่นๆ

นี่คือสิ่งที่ซอฟต์แวร์ด้านอะไหล่และระบบโลจิสติกส์ของเรา สามารถทำได้เพื่อธุรกิจที่เน้นผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณจะได้ความสามารถในการทำงานที่จำเป็นสำหรับบริหารการดำเนินงานทั้งหมดจากส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังและระบบโลจิสติกส์

IFS Field Service Management ทำให้คุณมองเห็นระดับอะไหล่ในคลังและตำแหน่งที่ตั้งได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการดูแลสต็อกแบบหลายแห่ง และการติดตามหมายเลขลำดับ คุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลการส่งและการรับของ สินค้าคงคลังและระบบโลจิสติกส์ ต้นทุนอะไหล่และอุปสงค์ในภาคสนามได้อย่างเต็มที่ เพื่อที่คุณจะสามารถเพิ่มการหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณของไม่ใช้แล้ว

 • Quickly identify service return logistics, acquire authorisation and process shipments
 • Track repair tasks, turnaround, time, labour, parts and cost
 • Customers & third-party repair vendors can track items anywhere in the process using secure Web portals
 • Automated alerts to crucial events and status changes
 • Standardise each step of the repair process and measure standard hours vs. actual hours vs. billable hours
 • Delegate work efficiently based on capacity, specialization and schedule
 • Automate technicians’ workload
 • Enable technicians to troubleshoot the product, review similar cases, replace a part, log repair time, change the unit’s revision, reassign the unit to another technician, and move the unit to another inventory location

 • Take full control of your repair and service operation
 • Reduce the cost of repair
 • Shorten repair turnaround time
 • Increase operational efficiency
 • Improve the level and quality of service provided
 • Increase customer satisfaction
 • Increase technician satisfaction

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Book a Demo