การจัดการการประกัน

องค์กรต่างๆ สูญเสียปีละหลายพันดอลลาร์ไปกับการรั่วไหลของรายได้อันเนื่องมาจากปัญหาการเคลมประกันสินค้า

สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือกระบวนการบริหารการเคลมสินค้าแบบปิด ซึ่งสามารถจัดการ ประมวลผล และติดตามการประกันทุกอย่างตลอดวงจรเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนการบริการ

นี่คือสิ่งที่โซลูชันการประกันและการบริหารสินทรัพย์สามารถทำได้ ด้วยการบริหารการเคลมประกันสินค้าและการติดตามสินทรัพย์ที่ติดตั้งอย่างอัตโนมัติ IFS Field Service Management จึงช่วยให้องค์กรสามารถสร้าง จัดการ ประมวลผล และติดตามการประกัน การเคลม และสินทรัพย์ได้ตลอดวงจร ผลคือบริษัทอื่นสามารถส่งการเคลมที่ถูกต้องและได้รับเครดิต งานบริการลูกค้าสามารถตรวจพิสูจน์ความคุ้มครองของประกันและเริ่มการรับคืน ช่างเทคนิคภาคสนามสามารถติดตามประวัติสินทรัพย์และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีประกันได้ ฟังก์ชันการบริหารสินทรัพย์และการประกันใน IFS Field Service Management ทำสิ่งเหล่านี้ได้หมด

 • Support for multiple warranty types including OEM, product and third party
 • User-defined business rules to automate charge-back procedures
 • Query according to customer, serial number, date, type, product and region
 • Track service calls under warranty, total warranty cost, and in-warranty product returns
 • Track asset history, revisions, readings, location, PM’s and configuration

 • Increase revenues with extended warranty and asset-based contracts
 • Improve service billing accuracy and customer intelligence
 • Reduce warranty claim cycle time, inaccuracies and processing errors
 • Correctly allocate costs for servicing products and assets under warranty
 • Reduce claims errors
 • Increase customer satisfaction

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Book a Demo