ซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาแบบไดนามิกสำหรับการจัดสรรทรัพยากรแบบเรียลไทม์

IFS Dynamic Scheduling Engine (IFS DSE) ซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาแบบไดนามิกของเราคือรากฐานของ IFS Mobile Workforce Management ระบบการปรับประสิทธิภาพสูงสุดที่ไม่เหมือนใครของเราตอบสนองความต้องการในการจัดตารางเวลาของกำลังคนที่ซับซ้อนสำหรับทรัพยากรเคลื่อนที่โดยที่ยังได้กำไรสูงสุดในงานบริการ

ด้วยการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และอัลกอริทึมขั้นสูง จึงสามารถแก้ปัญหาการจัดตารางเวลาขนาดใหญ่ที่มีเงื่อนไขบังคับจำนวนมาก และนำเสนอแผนที่ปรับให้เหมาะสมแล้วได้ในเวลาไม่กี่วินาที IFS DSE พัฒนาตามกฎทางธุรกิจของคุณเพื่อการตัดสินใจอัตโนมัติได้มากกว่า 95% ทำให้พนักงานมีเวลาไปจัดการกับข้อยกเว้นซับซ้อนที่ต้องอาศัยคนทำจริงๆ ขั้นตอนการจัดตารางเวลาแบบไดนามิกจะสำรวจทางเลือกนับพันในเวลาไม่กี่วินาทีก่อนระบุแผนที่ปรับได้อย่างเหมาะสม DSE มีความคล่องตัวอย่างแท้จริง สามารถตอบสนองต่องานเร่งด่วนใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น จึงช่วยประหยัดเวลาที่มีค่าซึ่งต้องทุ่มเทให้กับข้อตกลงระดับบริการ (SLA) IFS DSE สามารถกำหนดค่าได้เพื่อปรับประสิทธิภาพอย่างเจาะจงกับองค์กรของคุณ โดยใช้เงื่อนไขบังคับของคุณซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา เช่น SLA ค่าล่วงเวลา ทักษะ และชิ้นส่วนที่จำเป็นเพื่อสร้างสถานการณ์การจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดทุกครั้ง

  • Constantly monitors what is, and is not, happening; enabling instant reaction to events, including any rescheduling or rerouting  required
  • Truly dynamic scheduling means that schedules are more efficient: it constantly improves, rather than restarting periodically.
  • Links activities together in hierarchical activity groups – whether a series of sequential tasks, or multiple actives that must be scheduled at the same time

  • Significantly reduce dispatcher to technician ratio
  • Schedules more jobs per mobile resource per day
  • Much better at managing SLAs and customer agreements, leading to more reliable customer service
  • Significantly less travel – typically 10-15% less – saving you money, and saving the environment

WHITE PAPER: SELECTING A DYNAMIC SCHEDULING ENGINE FOR FIELD SERVICE MANAGEMENT

The ability to adjust the service schedule to changing business conditions in real time is the goal of a dynamic scheduling engine. Think you need this capability in your service management software?

Read More in this informative white paper