การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์สำหรับการบริหารจัดการบริการภาคสนาม

The IFS What-If Scenario Explorer (IFS WISE) เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างโมเดลพยากรณ์ขั้นสูงที่ช่วยคุณสำรวจสถานการณ์หลายแบบของการใช้ทรัพยากรในอนาคต IFS WISE เป็นขุมพลังให้ IFS Dynamic Scheduling Engine (IFS DSE) สามารถทำงานเพื่อช่วยทีมกลยุทธ์ของคุณสำรวจสถานการณ์สมมติต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่าที่เคย

เครื่องมือการวางแผนที่มีประสิทธิภาพนี้สามารถตอบโจทย์ยากๆ เช่น การลดหรือเพิ่มกำลังคนมีผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพ หรือจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนเท่าใดเพื่อบรรลุประสิทธิภาพตามความต้องการที่ระบุ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังประมูลสัญญาบริการใหม่ คุณต้องการทรัพยากรอะไรเพิ่มเติมบ้าง IFS WISE สามารถบอกคุณถึงจำนวน ประเภทของพนักงาน และสถานที่ที่พวกเขาควรไปประจำการ IFS WISE ใช้งานผ่านส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในรูปแบบการจัดตารางเวลาที่คุ้นเคยและง่ายต่อการใช้งาน

  • Predict KPI results using investigations that are modeled after real-life scenarios
  • Explore different scenarios using multiple data sets from within IFS Planning & Scheduling Optimization or imported files
  • Calculate how many staff you require to meet a specified set of KPIs
  • Assess the impact of taking on or losing staff on your KPIs
  • Stress-test your organization against the workload for busy days, holiday periods, weekends, and so on.

  • Dynamically manage your field service business: keep one step ahead of events; avoid nasty surprises.
  • Plan and forecast staff levels: ensure you don’t have too many or too few.
  • Identify training needs required to meet expected demand.

Executive Summary: IFS WHAT-IF SCENARIO PLANNER

The IFS ARP integrates with the IFS Dynamic Scheduling Engine to optimize activities by providing functionality to model longer term work.

Need field service software that adjusts to changes in your business?

Read More in this Executive Summary