การจัดตารางเวลาตามเป้าหมายสำหรับพนักงานที่ไม่ประจำที่

Target Based Scheduling (TBS) ของไอเอฟเอสช่วยคุณกำหนดค่า IFS Mobile Workforce Management ให้ทำงานตามเป้าหมายและ KPI เฉพาะของคุณ การตั้งค่า KPI เป้าหมาย เช่น ผลการปฏิบัติตาม SLA สำหรับลูกค้าบางรายและพารามิเตอร์ของ Dynamic Scheduling Engine (DSE) จะถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อให้บรรลุผลถ้าเป็นไปได้

  • Focus on the KPIs that are important for the Dynamic Scheduling Engine (DSE) and optimize the ones that affect your business
  • Review proposed changes and their impact before implementing
  • Ensure service level agreements (SLAs), travel percentages, productivity levels, and other goals are met.
  • Target specific customers or types of work for improved performance
  • In adverse circumstances (bad weather, traffic problems) refocus the operation within minutes by automatically adjusting scheduling parameters, and see what impact this will have on your KPIs

  • Tailors the IFS Planning & Scheduling Optimization software to your business, ensuring that your specific goals are met and maximizing your return on investment.
  • Provides instant, automated help when you need it most: in adverse circumstances where the operation is in danger of getting out of control

BROCHURE: IFS Planning & Scheduling Optimization

IFS Planning & Scheduling Optimization provides your organization with complete field visibility while optimizing field processes via a variety of modules designed to help you maximize your service margin. Want to learn more about transforming your service organization?

Read More in this Brochure