Skip to main content

You are visiting the Türkiye site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Türkiye site

Havacılık ve Savunma Üreticileri için

Eksiksiz yazılım

Proje yönetimi ve proje odaklılık konusunda dünyadaki en başarılı yazılımlardan biri olarak kabul edilen IFS ERP, Havacılık ve Savunma Üreticileri için proje odaklı ERP seti sunar. IFS ERP uygulamalarının proje odaklı yapısı sayesinde ortaya çıkan sıkı Proje Yönetim Kontrolü, karmaşık üretim projeleri veya siparişe göre mühendislik gerekliliklerinin tüm Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimini sağlar.

Havacılık ve Savunma Sektörü için tam Entegre ERP

IFS ERP Tüm süreçlerin tam entegrasyonu ile şirketlerin sözleşme maliyetlerini kontrol eder, tedarik zinciri verimliliklerini ve ihracat kontrol düzenlemelerine bağlılığı artırır ve ISO uyumunu sağlar. IFS ERP, tasarımdan satış sonrası destek dahil tüm ürün yaşam döngüsünü kapsar. IFS; son kullanıcı memnuniyeti, operasyonel verimlilik ve kâr-zarar dönüşlerini sağlamak amacıyla Havacılık ve Savunma sektörüne özel olarak tasarlamıştır. Savunma sektörü için IFS ERP Uygulamaları, stratejik olarak destek ve lojistik faaliyetlerini planlamak ve de askeri varlıkların etkili bakımını sağlamak için entegre bir yaklaşım sağlayan askeri lojistik çözümleri sunar.

Havacılık ve Savunma Üreticileri için ERP Çözümünün öne çıkan özellikleri:

 • Sözleşme Yönetimi ve Kontrol
 • Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
 • Üretim (Proje Teslimatı, Siparişe Göre Mühendislik)
 • Satış Sonrası Destek
 • Program Odaklı Üretim
 • Maliyete Bağlılık ve Kontrol
 • Varlık Takibi ve Kontrolü
 • İhracat Kontrolü
Aerospace and Defense Manufacturing

Endüstri 4.0'da Havacılık ve Savunma Üretimi

Her ölçekteki Havacılık ve Savunma Sanayi üreticilerinin teknoloji farkındalığının gittikçe arttığı bu ekosistemde daha bağlayıcı, uyumlu, akıllı ve güvenli hale gelmelerine "Havacılık ve Savunma Sanayi 4.0" nasıl yardımcı oluyor?

Bu rapor, Havacılık ve Savunma Sanayi 4.0'dan faydalanmak isteyen üreticilerin 4 temel odak alanını konu edinmektedir. İşleri konusunda gelecekte olacaklardan etkilenmek istemeyen müşterilerimizden de aldığımız bazı ortak geri bildirimler bu raporda yer almaktadır.

 • Temele Bağlanabilirlik
 • Çapraz Yapılandırılabilirlik 
 • Evrimsel Zekâ
 • Yüksek Seviyeli Güvenlik
   

Geleceğinizi Riske Atmamak İçin Bir Adım Atın

Babcock IFS ile 4,600'den fazla proje gerçekleştirdi

Gemi inşası, denizaltı bakımı ve kritik varlık yönetimi gibi çoklu projelerini yönetmek için Babcock neden IFS ERP çözümünü tercih ediyor? Videoyu izleyin.

Kritik Havacılık ve Savunma varlıklarının yaşam boyu kullanılabilirliğinin güçlendirilmesi