energy2

Enerji ve Kamu Sektörü için ERP ve EAM Çözümleri

IFS faaliyetlerine nükleer enerji endüstrisinde başladığı için bugün analistler ve pazar tarafından enerji ve kamu hizmetleri endüstrisi için Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) konusunda lider olarak kabul edilmektedir.

IFS faaliyetlerine nükleer enerji endüstrisinde başladığı için bugün analistler ve pazar tarafından kamu hizmetleri endüstrisi için kurumsal varlık yönetimi (EAM) konusunda lider olarak kabul edilmektedir. IFS, aşağıdaki konularda tam bir beşikten mezara Varlık Yaşam Döngüsü Yönetimi (ALM), Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM), Sözleşme Yönetimi, Proje Yönetimi ve diğer fonksiyonları sunar:

  • ISO 55000 uyumluluğu enerji üretim ve kamu hizmetleri paydaşlarını yakından ilgilendirir.
  • Varlık yaşam döngüsü yönetimine (ALM) tasarım, işletim, bakım (DOM) yaklaşımı için fabrika tasarım işlevselliği.
  • Enerji hatları ve boru hatları gibi lineer varlıklar için destek.
  • Yeni varlıkların planlamasını ve kurulumunu ele alan uyumlu birim için destek
.

ENDÜSTRİ MÜKEMMELLİĞİ

IFS, temelleri kamu hizmetleri için bir varlık yönetimi çözümünün gelişiminde yatan tek geniş kurumsal varlık yönetimi (EAM) ve kaynak planlama (ERP) paketi sağlayıcısıdır. Enerji ve kamu hizmetleri, küresel olarak uygulamaya koyulan en iyi uygulama çözümleri ile IFS'in öncelikli segmentlerinden biridir. Bunlar dünyanın bazı en büyük enerji üretim projelerini, kurumsal şebeke kurumlarını, nükleer enerji santrallerini ve çokuluslu üretim, transfer ve dağıtım şirketlerini içerir. Bu nedenle IFS Uygulamaları, milyonlar için yaşam kalitesi açısından kritik kurumsal varlık altyapılarını destekler.

A leader in the energy & utilities industry

 

ELEKTRİK İLETİM VE DAĞITIM

Yoğun varlık gerektiren faaliyetleri için güvenilir bir kurumsal çözüme ihtiyaç duyan elektrik iletim ve dağıtım kurumlarının, IFS'den başka bir yere bakmasına gerek yok. İster ihtiyaçları bir Saha Servisi Yönetimi, ister bir Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM), ister bir Varlık Yaşam Döngüsü Yönetimi (ALM) yazılımı olsun, bunu IFS'de bulabilirler.

ELEKTRİK İLETİM VE DAĞITIM

KURUMSAL VARLIK YÖNETİMİ VE ÇOK DAHA FAZLASI

IFS'in bakım ve tesis yönetimi uygulamalarından edindiği engin bilgi birikimi ve deneyimi, IFS ERP Uygulamalarının gelişimine başlangıcından itibaren katkı sağlamıştır.

Kurumsal varlık planlama (ERP), kurumsal varlık yönetimi (EAM), sermaye projeleri, servisler ve tedarik zinciri yönetimi çözümleri mevcut kurumsal sistemlere entegre bağımsız çözümler olarak veya kapsamlı bir IFS Uygulama kurulumunun parçası olarak uygulanabilir.

IFS Uygulamaları, altyapı planlama, geliştirme, mühendislik, inşaat, hizmete alma, operasyon, bakım ve nihai hizmetten çekilme dahil varlık yaşam döngüsünün her aşamasında endüstri zorluklarını ele alan en zengin çözümüdür.

Bu varlık yaşam döngüsü yaklaşımı, tesis tasarımından ve inşaatından sorumlu olanlarla onları işleten ve yönetenleri varlık hakkındaki tüm bilgilerin ortak bir görünümü için bir araya getirir. Bu, "beşikten mezara" idealleştirilmiş yönetimin temelidir.

KURUMSAL VARLIK YÖNETİMİ: çalışma süresini en üst düzeye çıkarın, yaşam döngüsü maliyetlerini en aza indirin

Finans, insan kaynakları ve proje yönetim becerileri ile tamamen entegre tek EAM çözümü olan IFS ERP Uygulamaları, tüm varlık yaşam döngüsü aşamaları için bir çözümdür ve öngörücü bakım, güvenilirlik odaklı bakım, genel ekipman verimliliği (OEE) ve bakım, onarım ve tamiri destekler.
Kurumsal varlık yönetimi, kurumsal çok sahalı operasyon ve bakım görünümleri sunar. İşbirliğine dayanan, gerçek zamanlı bilgi paylaşımı ekipman çalışmama sürelerinden kaçınmaya, varlık yaşamını uzatmaya, servis ve onarım maliyetlerini düşürmeye ve zaman-değer oranını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

VARLIK-TASARIMI, SERMAYE-PROJELERİ YÖNETİMİ

Enerji ve kamu hizmetleri endüstrilerinin devam eden inşaat yatırımları, bilgi yönetim sorunlarını vurgular. Proje aşamalarını takip etmek için ayrı veritabanlarında sistemlere sahip olmak olağanüstü harcamalara neden olur. IFS Uygulamaları, planlamadan, tasarıma ve inşaattan operasyon ve bakıma, paydaşları tutarlı, doğru bilgiler ile donatmaya kadar kayıt sistemi olarak hizmet verir.

TEDARİK-ZİNCİRİ, YEDEK-PARÇA GÜVENLİK VE SERVİSLERİ

Alımların, envanterin ve satıcıların entegre tedarik zinciri yönetimi, planlanmış ve planlanmamış işlerin öngörüleri ile ilişkilendirilmiş daha iyi mal ve hizmet ulaşılabilirliği anlamına gelir. IFS kamu hizmetleri kurumunun ayrılmaz bir parçası olarak üçüncü taraf servis sağlayıcılarını yönetmek için yeterliliklerin geliştirilmesinde öncü olmuştur.

EB Energy, IFS Uygulamalarını kullanır

Energiselskapet Buskerud (EB Group) enerji şirketi, finans, bakım, yedek parça lojistiği, insan kaynakları yönetimi için entegre bir iş çözümü sağlamak üzere IFS Uygulamalarını kullanır.

Glitre the energy company uses IFS Applications