ELEKTRİK İLETİM VE DAĞITIM KURUMLARI İÇİN VARLIK YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Yoğun varlık gerektiren faaliyetleri için güvenilir bir kurumsal çözüme ihtiyaç duyan elektrik iletim ve dağıtım kurumları tüm ihtiyaçlarını tek bir yazılım ile yani IFS ile uçtan uca çözebilirler. Bu kurumların IFS’den başka bir yazılım çözümü aramalarına gerek yoktur.

İhtiyacınız ister Saha Servisi Yönetimi, ister bir Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM), ister bir Varlık Yaşam Döngüsü Yönetimi (ALM) yazılımı olsun, hepsini IFS ERP’de bulabilirsiniz. IFS ERP Uygulamaları, ISO 55000'de tanımlandığı gibi eksiksiz, beşikten mezara Varlık Yaşam Döngüsü (ALM) Yönetimini içerecek şekilde ölçeklendirilebilir. Aynı zamanda mobil iş emirleri, yedek parça ve onarım, optimize çizelgeleme gibi en uç noktada yapılabilecek işleri de kapsar.

Büyük Veri ve Analiz'de IDC

idc

 

IDC takes an in-depth look at big data and analytics technology to provide their perspective on the situation, future outlook, challenges and opportunities.

IDC Raporu

Customer Story: Statnett

Statnett owns key sections of the Norwegian transmission system for power. Read how Statnett utilizes IFS Applications.

Read More in this Customer Story