GEMİ İNŞAA İÇİN ERP

IFS ERP Entegre Tersane (Gemi İnşaa) Yönetim Sistemi
Gemi İnşaa Sanayii, IFS ERP’nin ana sektörlerinden biri olan Proje Tabanlı Endüstrilerin başında gelmektedir. IFS ERP’nin 25 yılı aşkın deneyimi ile oluşturduğu IFS ERP Entegre Tersane Yönetim Sistemi, proje tabanlı çalışmaların beraberinde getirdiği zorluklardan dolayı, yönetilmesi hiç de kolay olmayan tersanalere, tüm süreçlerini kapsayacak şekilde detay sektörel çözümler sunmaktadır.
 

Türkiye’de, tersanelerin çoğunda farklı departmanların gereksinimlerini karşılamak amacıyla birbirinden bağımsız, her departmana özel geliştirilmiş çözümler ve/veya ofis programları kullanılmaktadır. Bazı sektörel çözümler ise, sadece Proje Yönetimi ve tersanelerde Malzeme Yönetimine odaklanmıştır. Ancak, proje tabanlı çalışmak tüm birimler arasında koordinasyonun en üst düzeyde olmasını gerektirir. IFS ERP Tersane Yönetim Çözümü, gerek sektörel özel bileşenlere, gerekse  geniş kapsamı ile tersanelerde ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonlara ve departmanlara cevap verir niteliktedir. Gemi İnşaada; gemi veya yatın tasarım süreçlerinden başlayarak, global ve ilerleyen aşamalarda detaylı proje planının oluşturulması, proje planına göre tüm tedarik süreçlerinin yönetilmesi ve üretim aşamalarının takibi, Taşeron Yönetimi ile proje boyunca meydana gelebilecek  dizayn değişikliklerinin yönetilmesi gibi sektöre özel zorluklar içeren konuların yönetilmesini sağlamaktadır. IFS ERP Uygulamaları, Proje bazlı maliyet ve finansman takibi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları ve Bordro gibi diğer konularda çözümler sunan komple bir yazılımdır. Ayrıca detay Bakım Yönetim Modülleri ile tamir bakım yapan tersanelerin sektörel gereksinimlerini de karşılamaktadır.
IFS Entegre Tersane (Gemi İnşaa) Yönetimi,
Tersanelere birbiriyle entegre olmayan farklı yazılımların kullanılması yerine, birbiriyle entegre çalışan tek bir sistem kurma olanağı vermektedir. Bu da süreçlerin daha düzenli ve hatasız yürütülmesinin sağlanmasında etkili olmaktadır.
IFS ERP Entegre Tersane Yönetimi , yazılım olarak yukarıda belirtilen avantajlarından ve  bünyesinde barındırdığı sektörel deneyime sahip özel danışmanlık grubundan dolayı tercih edilmektedir.  
IFS ERP Türkiye’de Gemi inşaa sektöründe  çok sayıda aktif durumdaki tersanesi ile sektöründe pazar lideri konumundadır. 

Ön Plana Çıkan Sektörel Gereksinimler 
IFS ERP Uygulamaları, Gemi İnşaa sektöründeki işletmelerin, aşağıda özetlenen ana gereksinimlerini sektöre özel geliştirilmiş olan Ana Çözüm Bileşenleri ile karşılarken, bu yapıyı  diğer destekleyici süreçler ile tamamlayıp, gemi inşa sektöründeki işletmelere uçtan uca entegre çözümler sunmaktadır. 
 •   Gemi dizayn çalışmalarının takibi Teknik resimlerin yönetilmesi ve Revizyon takibi 
 •   Gemi yapı ağacının resimler üzerinden kolay ve hızlı oluşturulması 
 •   CAD Sistemleri ile entegrasyon 
 •   Gantt Şeması üzerinden Proje Takibi 
 •   Detay bazda Proje Yönetimi  - Proje Bazlı Tedarik Planlama, Satınalma ve Stok Yönetimi 
 •   MS Project ve Primevera gibi planlama araçları ile entegrasyon 
 •   Üretim aşamalarını yansıtan iş paketlerinin oluşturulması 
 •   Gelişmiş Atölye -Üretim- Veri Toplama Sistemi 
 •   Taşeron anlaşmaları ve Hakedişleri 
 •   Tevzi Takibi 
 •   Envanter hareketlerinin Barkod  Uygulamaları ile desteklenmesi 
 •   Proje Bazlı  Filli Maliyet ve Maliyet analizleri 
 •   Garanti takibi ve Satış Sonrası Servis Anlaşmalarının Yönetimi 
 •   Kalite Kontrol Uygulamaları 
 •   Gelişmiş Bakım Yönetim Sistemi 
 •   İthalat dosya takibi ve İthalat maliyetleri dağılımı
Gemi İnşaa Sektörü Ana Çözüm Bileşenleri
 •   IFS ERP Proje Ürün Yönetimi 
 •   IFS ERP Proje Yönetimi 
 •   IFS ERP Taşeron Yönetimi 
 •   IFS ERP Bakım Yönetimi  
 •   IFS ERP Doküman Yönetimi
IFS ERP Proje Ürün Yönetimi: 
Gemiye ait her türlü dizayn resminin sisteme girilmesini sağlar. Üretime yetişmesi gereken resimler, Klas onaylarının takipleri, üretimden ve müşteriden gelen talepler  ile tekrar tekrar yapılan revizyonlar çoğu kez dizayn departmanını içinden çıkılmaz bir kargaşaya sürükleyebilmektedir. Üstelik hemen hemen tüm birimlerin dizayndan gelecek bilgiye ihtiyaçları vardır. 
Üretim sürekli olarak resim ihtiyacı içerisindedir, satınalma malzeme listeleri, finans ise üretimi aksatmayacak bir nakit akışının peşindedir. Tüm bu kargaşanın sonucunda üretimde yanlış resim revizyonları dolaşabilmekte, malzeme siparişleri eksik ya da geç olabilmektedir. IFS ERP Uygulamaları, AutoCad, SolidWorks,  ile entegrasyon yardımıyla resimlerin üzerinde yer alan malzemelerin ve revizyon bilgilerinin otomatik olarak IFS ERP’ye aktarılmasını mümkün kılar. Böylelikle resimler tamamlandııkca geminin tüm malzeme listesi ortaya çıkmış olur. Ayrıca IFS ERP Döküman Yönetimi sayesinde resimlerin elektronik kopyalarının da saklanması sağlanır.

IFS ERP Proje Yönetimi: 
Tersanlerde eş zamanlı olarak yürütülen birçok projenin (yeni inşaa) yönetilmesinde ve takibinde kullanılır, IFS ERP Tersane Yönetim Sisteminin ana bileşenidir.  IFS ERP Proje Yönetim modülü içerisinde, bir projenin hangi noktalarının bütçelerinin aşıldığı hangi noktada malzemelerin geciktiği, hangi noktada üretimde aksama olduğu, hangi noktada bir sonraki proje ile performans farkı olduğu gibi konular rahatlıkla izlenebilir; ilgili proje faaliyet raporları alınabilir. Projenin ilk yaratılmasından tamamlanmasına kadar geçen sürecin izlenebileceği modüldür.
IFS ERP Proje Planlama modülü, bir projeye ilişkin alt proje ve aktivitelerin tanımlandığı, alt projeler ve aktiviteler ile bu aktiviteler arasındaki ilişkinin tanımlandığı planlama sistemidir. IFS ERP Uygulamaları, MS Project ve Primevera ile entegre çalışabildiği gibi, bu yazılımlara hiç ihtiyaç duymaksızın kendi Gantt chartları(Çubuk diyagramları) yardımıyla da aynı işlevleri yerine getirebilir. Gerek üretim gerek malzeme gerek satın alma gerekse taşeron yönetimi gibi modüllerin planlamasını sağlayan modüldür. Proje planlamasını yanlızca üretim faaliyetleri ile değil süreci etkileyen tüm faaliyetleri ile  tam ve güncel takibini sağlayarak üretim sürecinin plana en uygun şekilde gitmesini sağlayabilir, oluşan gecikmeleri ve duruşları analiz edebilirsiniz. Aktivite bazlı bütçe ve maliyet takibi ile projenin herhangi bir andaki tüm maliyetlerine ulaşılabilir. Oluşan bilgi geminin dizayn sürecinden teslim sürecine kadar ki tüm süreçlerini yaşayan değerli bir bilgidir ve sonraki gemilerde bütçeleme, zaman planının yapılması ve hedeflerin konulmasında güzel bir referans noktası teşkil eder. Özellikle askeri projelerde istenilen raporlamalar sistem üzerinden kolaylıkla alınabilmektedir. Bugün halen SSM (Savunma Sanayi Müsteşarlığı) ile çalışan ve tüm raporlamalarını  IFS ERP sistemi ile  veren tersanelerimiz mevcuttur.
IFS Proje Yönetim Modülü
IFS ERP Taşeron (Altyüklenici Kontratları) Yönetimi: 
IFS ERP Taşeron Yönetimi, tersanenin içerisinde kullanılan taşeronlara ait birim sözleşmelerin yapılması, taşeronlara ait personel bilgilerinin tutulması, taşeronlar üzerindeki işler ve bunlara ilişin tamamlanma oranlarının hesaplanması ile buradan çıkacak hak edişlerin oluşturulup finans muhasebe departmanına aktarılması için kullanılır. Taşeron Yönetimi sayesinde, her taşeronun üzerindeki işlerin tamamlanma performansları farklı periyodlar için kolaylıkla izlenebilir.
IFS Alt Yüklenici Kontrat (Taşeron) Yönetimi 
IFS ERP Bakım Yönetimi: 

Tamir Bakım yapan Tersanler de,  küçük çaplı bir çok küçük proje sözkonusudur. IFS ERP Proje modülü kullanılabileceği gibi Bakım sürecinin tersanede icraa edilmesi ile ve özel bakım sözleşmeleirnin yönetilmesinde IFS ERP  Bakım Yönetimi kullanılmaktadır.
IFS Bakım
IFS ERP Döküman Yönetimi: 

Gemiye ait tüm Teknik Resim, Spesifikasyon, Dökümantasyon, Bakım talimatları ve müşteriye teslime edilmesi zorunlu olan belgelerin derlenmesi ve saklanmasında IFS ERP Döküman Yönetim sistemi önemli bir işlev üstlenmektedir. 
IFS ERP Döküman Yönetim modülü ile, ister bir dosya ( Excel, Word, CAD, PDF...vb. dosyası) isterse de basılı ya da yazılı evrak şeklinde olsun, işletme içindeki dokümanları tasnif etmek ve ilgili oldukları nesnelerle ( malzeme, müşteri, sipariş, vb.) ilişkilendirmek için geliştirilmiştir. Teknik detay içeren kılavuzların, spesifikasyon kartlarının, teknik resimlerin, CAD tasarım dosyalarının, bakım prosedürlerinin, üretim talimatlarının ve benzeri bilgilerin ürünler, malzemeler, iş emirleri ya da ekipmanlar gibi nesneler ile başlanması işletmelerde hayati önemde olabilmektedir.
Tamamlayıcı IFS Çözüm Bileşenleri
IFS ERP Tersane Yönetimi yazılımının çözüm bileşenleri şu şekilde sıralanıyor;
 •   IFS ERP Üretim Yönetimi 
 •   IFS ERP Satınalma Yönetimi 
 •   IFS ERP Envanter Yönetimi 
 •   IFS ERP Satış Kontrat Yönetimi 
 •   IFS ERP Kalite Yönetimi 
 •   IFS ERP İnsan Kaynakları Yönetimi 
 •   IFS ERP Bordro Yönetimi 
 •   IFS ERP Finans/Muhasebe Yönetimi

 • Satış & Teklif Yönetimi / CRM
 • Bütçe Yönetimi
 • Kapasiteye Bağlı Termin Verme
 • Üretim Kapasite Planlama Üretim Çizelgeleme (Sonlu/Sonsuz)
 • Üretimden Veri Toplama 
 • Tasarım & Mühendislik Projeleri Yönetimi (PDM)
 • Ürün Yaşam Çevrimi (PLM)
 • Bordro & İnsan Kaynakları
 • Stok & Ambar Yönetimi 
 • Satınalma & Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
 • Ambar Yönetimi (Barkod/RFID)
 • Finans & Muhasebe
 • Maliyet Yönetimi
 • Mobil Uygulamalar
 • B2B Uygulamaları

Bizimle İletişime Geçin

IFS ve ERP hakkında tüm soru ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Büyük Veri ve Analiz'de IDC

idc

 

IDC takes an in-depth look at big data and analytics technology to provide their perspective on the situation, future outlook, challenges and opportunities.

IDC Raporu