Makine Sektörü için ERP

Industrial Manufacturing
Endüstriyel üretimin ERP'si değişiyor. Üretim daha proje bazlı hale geldikçe, ERP klasik üretim anlayışından çıkarak gerçek bir proje bazlı ERP yazılımına doğru evrim geçirir. Her yıl giderek daha fazla endüstriyel üreticinin siparişe özel mühendislik (ETO) ve sipariş bazlı üretim gibi farklı üretim tarzları ile üretim yapması ve global pazarda kendilerini daha da fazla farklılaştırması gerekir. IFS ERP Uygulamaları, güçlü, yerleşik proje yönetimi ve doküman yönetimi işlevselliği ile aşağıdakiler dahil endüstriyel üreticiler için idealdir:


•    Siparişe özel üretim (MTO) yapan işletmeler, siparişe özel konfigürasyon (CTO) ile üretim yapan işletmeler,  Siparişe özel mühendislik (ETO) ile üretim yapan işletmeler ve Kompleks yapıdaki üreticiler
•    Özel üreticiler
•    Kısa ürün ömürlü üreticiler


IFS ERP Makine – Ekipman İmalatı Çözümü

Makine ve Ekipman İmalatı sektörü, standart ürünlerin yanı sıra müşteriye özel imalat ve tasarım gereksinimleriyle çeşitlenen ürünlerin yönetilmesi, ürün yaşam döngüsünün satış sonrası servis uygulamalarına kadar uzaması nedeniyle kendine özgü gereksinimlere sahiptir. Aynı zamanda global rekabetten dolayı, müşteri teklif ve taleplerine hızlı ve esnek yanıtlar bekleyen işletmelerden oluşan bir sektördür. Dolayısıyla, müşteri istek ve projelerine yönelik olarak yapılan makina ve ekipman üretimlerinin konfigürasyon yönetimi, üretim takibi ile maliyet analizlerini içeren bilgiler ve satış sonrası destek süreçlerinin güvenli bir ortamda yönetilmesi ve kalite standartlarının sağlanması, günümüzde gittikçe daha da fazla önem kazanmaktadır.
 

IFS ERP Uygulamaları ile birlikte makina ve ekipman sektöründe,  “ürün tasarım” sürecinden başlayarak, müşteriye özel ürün yapılandırması ve teklif verme süreçlerinin yönetilmesinden, gelişmiş üretim planlama yöntemleriyle detay üretim planının oluşturulması, imalat süreçlerinin takip edilmesi seri takipli makina parçalarının satış  sonrası servis modülüne aktarılması gibi ana konuların yönetilmesinin yanı sıra, envanter yönetiminde ve satış sonrası servis uygulamalarında  mobil (El Terminali - Barkod) uygulamalara imkan verirken, detay fonksiyonaliteye sahip CRM, Kalite Yönetimi, Bakım Yönetimi, Doküman Yönetimi ve B2B uygulamalarıyla makina ve ekipman imalatı sektörünün ihtiyaçlarını uçtan uca karşılanmaktadır.   
Tüm dünyada, makine imalat sektöründe 200’ün üzerinde müşteriye sahip olan IFS ERP, 10 yılı aşkın bir proje uygulama tecrübesi ve makina sektöründeki proje deneyimleri ile sektörel uzmanlık kazanmış olan danışmanlık ekibi sayesinde, sektördeki işletmelerin ihtiyaçlarına çözümler sunmaktadır.


Ön Plana Çıkan Sektörel Gereksinimler

•  Müşteriye Özel Makina Konfigürasyonun oluşturulması ve yönetilmesi 
•  Müşteriye Özel Teklif hazırlama ve fiyatlandırma 
•  Sipariş Terminleme özellikleri 
•  Ürün Yaşam Döngüsü- (Dizayn-Prototip ve Seri Üretim, Satış Sonrası Servis) 
•  Müşteri Sipariş Takibi -Dinamik Sipariş Takibi 
•  Mixed Mode Üretim Gereksinimi (Atölye Tarzı Üretim-Seri Üretim-Prosess Tarzı Üretim) 
•  İleri Düzey Planlama Gereksinimleri- Kızıt Bazlı Sonlu Kapasite Planlama 
•  İnteraktif Çizelgeleme- Drag-Drop 
•  Envanter Hareketlerinin Barkod  Uygulamaları ile desteklenmesi 
•  Gelişmiş Atölye -Üretim- Veri toplama Sistemi 
•  Detay Fiili maliyet ve maliyet analizleri 
•  Servis Veritabanı -Satış Sonrası Servis Uygulamaları 
•  Mobil Servis Uygulamaları 
•  Tedarik Portalları 
•  İthalat Dosya Takibi ve İthalat Maliyetleri Dağılımı 
•  Tedarikçi Değerlendirme Sistemi 
•  Kalite Kontrol Uygulamaları 
•  Bakım Yönetim Sistemi

IFS ERP Uygulamaları, Makina ve Ekipman İmalat Sektöründeki işletmelerin yukarıdaki ana gereksinimlerini sektöre özel geliştirilmiş olan Ana Çözüm Bileşenleri ile karşılarken, bu yapıyı Klasik ERP uygulamaları kapsamında olan modüllerle destekleyip, Makina ve Ekipman İmalat sektöründeki işletmelere uçtan uca entegre çözümler sunmaktadır.  

Makina ve Ekipman İmalat Sektörü Ana Çözüm Bileşenleri

IFS ERP Ürün Yaşam Döngüsü (PLM)  

Makina ve Ekipman İmalat sektöründe, makina konfigürasyon değişikliklerinin ve mühendislik bilgilerinin, tasarım sürecinden başlayarak, müşteride ekonomik ömrünü yitirene kadar geçen süreçte takip edilebilmesine imkan verir. IFS ERP PLM Uygulamaları ; Mühendislik çalışmalarının takip edilmesini, yeni tasarlanan ürün ile ilgili teknik resim ve revizyonların yönetimini, imalat aşamalarında yapılan konfigürasyon değişiklik ve revizyonlarının kayıt altına alınmasını, makina konfigürasyonunun Satış Sonrası Servis modülüne otomatik olarak atılmasını ve seri takipli parçaların takibini mümkün kılar. Rutin ve işleyegelen süreçleri maksimum oranda otomatikleştiren IFS ERP PLM Uygulamaları, kurumsal enerjinin ve Mühendislik çalışmalarının, ürün geliştirme çalışmalarına (AR-GE) yönelik alanlara harcanmasına yardımcı olmaktadır.  

IFS ERP Ürün Konfigürasyonu  


Makina sektöründeki birçok firma standart katalog ürünleri yanısıra müşteri istekleri çercevesinde şekillenen müşteriye özel makinalar  üretmektedir. IFS ERP Uygulamaları, gelişmiş ürün konfigürasyonu modülüyle teklif ve siparişlerin satıcıya yönlendiren sorular sayesinde interaktif, hızlı ve doğru bir biçimde siparişin alınmasını sağlarken; seçilen özelik ve fonksiyonlara göre fiyatlandırma oluşturmakta, aynı zamanda imalat süreçlerinde gerekli olan ürün ağacı ve üretim rotalarının otomatik olarak oluşmasını sağlamaktadır.
IFS ERP, Üretim konusundaki uzmanlığı sayesinde müşteriye özel üretim yapan firmaların, çok seviyeli ürün konfigürasyonu sayesinde, ister müşteriye özel tasarım, ister siparişe özel üretim ya da siparişe özel montaj yapsın; her seviyedeki konfigürasyon gereksinimlerini eksiksiz bir biçimde karşılamaktadır.

IFS ERP Siparişe Özel Üretim  


Makine gibi, siparişe özel üretim yapan firmalarda klasik MRP sistemi sadece hammadde planlamasında kullanılabilir. İmalat süreçlerinin siparişe özel olarak planlanmasında ve takibinde yetersiz kalmaktadır. Makina ve Ekipmen İmalat sektöründe; siparişin alımından, planlamaya üretimden sevkiyata, siparişe özel satınalmaların takibinden rezervasyonlara kadar siparişe özel tüm süreçleri sadece sipariş numarası ile takip edebilmek gerekir.  IFS ERP Uygulamaları, tamamen siparişe özel üretim amacıyla geliştirilen DOP (Dinamik Sipariş Takibi) modülüne sahiptir. Bu modül yardımı ile bir siparişin alımından, planlaması, sevkiyatı, üretimi ve satışına kadar tüm iş süreçleri tek bir numara ile takip edilebilmektedir.

   
IFS ERP Satış Sonrası Servis Uygulamaları  

Makina ve ekipman imalatı sektöründe, Satış Sonrası Servis Uygulamaları  kritik uygulamalardan biridir. IFS ERP Servis Veritabanı, sahadaki tüm makina ve ekipmanların konfigürasyon bilgilerinin takibinin yanısıra, garanti takiplerinin ve müşteriden gelen servis taleplerinin değerlendirilerek planlanmasını, servis ekiplerine yönlendirilmesini, sahadaki uygulamaların takibini sağlamaktadır. Garanti kapsamındaki işlerin takibinin yanısıra, garanti dışı olan işlerin de otomatik olarak faturalandırılmasına imkan sağlar. Garanti süreci bitmiş olan makina ve ekipmanlar için özel bakım anlaşmaları yapılabilmektedir. “IFS ERP Mobil Servis Uygulamaları” sayesinde, servis ekipleri sahada gerçekleştirdikleri işleri mobil olarak sisteme aktarabilir, böylelikle müşteriden ayrılmadan servis faturalarının merkezden kesilmesi mümkün olabilmektedir.  

IFS ERP Proje Yönetimi 

Makina ve Ekipman İmalatı sektöründe IFS ERP Proje Yönetimi, AR-GE ve tasarım departmanlarının yürütmekte olduğu birçok eşzamanlı tasarım projesinin yönetilmesinde ve ürün geliştirme maliyetlerinin takibinde kullanılmaktadır. Böylelikle tasarım mühendislerinin iş yükü planlarının takibinin ve planlamasının yanısıra, bir ürünün tasarım maliyetlerinin detay bazda izlenmesine imkan vermektedir.

Tamamlayıcı IFS Çözüm Bileşenleri

•  IFS ERP Tedarik Zinciri Yönetimi 
•  IFS ERP Kısıt Bazlı Planlama 
•  IFS ERP Üretim Yönetimi 
•  IFS ERP Satış Yönetimi 
•  IFS ERP CRM 
•  IFS ERP Satınalma Yönetimi 
•  IFS ERP Envanter Yönetimi 
•  IFS ERP Kalite Yönetimi 
•  IFS ERP Bakım Yönetimi 
•  IFS ERP Doküman Yönetimi 
•  IFS ERP Finans & Muhasebe Uygulamaları 
•  IFS ERP İnsan Kaynakları Uygulamaları 
•  IFS ERP Bordro Uygulamaları 
•  IFS ERP B2B Portalları 
•  IFS ERP e-Business Uygulamaları 
•  IFS ERP Event Server IFS is a leading supplier to the industrial manufacturing industry

IFS helps industrial manufacturing organizations to embrace what’s next by providing:

  • Industry expertise
  • Agile software
  • Global reach

IFS: A global leader in enterprise software for industrial manufacturing

 

Spang upgrade to IFS Applications 9™

Seamless engagement between IFS and the customer is a major success factor in the outcome of an ERP system upgrade. This characterizes the way in which IFS and Spang & Company worked together to help this key customer enjoy immediate benefits from some of the new functions and features in IFS Applications 9.

Spang & Company upgrade to IFS Applications 9™

Cleaver-Brooks reduces costs and achieves growth with IFS Applications

With the help of IFS Applications, Cleaver-Brooks has reduced costs and grown faster without having to increase manpower.

Cleaver-Brooks reduces costs and achieves growth with IFS Applications

 

ENDÜSTRİYEL İMALAT

Sağlam bir teknik platforma dayanan IFS Uygulamalarının doğasında var olan esneklik, endüstri kullanıcılarını henüz tam olarak önceden görülemeyen pazar ve teknoloji değişikliklerine yanıt vermeye hazır hale getir.

IFS Uygulamaları, kurumsal varlık yönetimi (EAM), ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) için çözümler içerir. Buna ek olarak IFS Proje, IFS Belge ve IFS Belge Yönetimi de kendi başlarına önemli çözümlerdir.

Çok modlu, çok dilli, çok ülkeli kurumsal yeterlilik ihtiyaçlarına sahip endüstriyel imalatçılar için IFS Uygulamaları, yeni ürünleri, hizmetleri ve kanalları destekleyen anlamlı değişikliği başarmak için bir platformdur.

IFS Uygulamalardaki kurumsal varlık yönetimi; takvime bağlı bakımı olaya bağlı, koşula bağlı ve öngörücü bakım stratejileri ile birleştirmenize olanak tanır. Mobilite çözümleri nerede olursanız olun iş emirlerini, hata raporlarını, rotaları ve rapor zamanlarını, yedek parçaları ve ekipman ölçümlerini kapsar. Konsept yaratımından eskimeye kadar üç kritik iş alanı olan ürünler, müşteriler ve kaynakların entegrasyonu ve yönetimi için IFS'nin yaşam döngüsü yönetimi çözümünden faydalanacaksınız.

Bizimle İletişime Geçin

IFS ve ERP hakkında tüm soru ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Industrial Manufacturing Resources

Resources

SİPARİŞE GÖRE MÜHENDİSLİK (ETO) İMALATI İÇİN ERP SEÇİMİ

Çoğu kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı, siparişe göre mühendislik (ETO) gibi proje odaklı çevre için tasarlanmamıştır. ETO imalatçılarının ihtiyaçları daha geleneksel imalatçılardan nasıl farklıdır? Ve bir ETO imalatçısı proje görünürlüğü ve kontrolü için ihtiyaçlarını gerçekten karşılayan ERP yazılımlarını nasıl seçer?

Daha Fazlasını Okuyun