Otomotiv Endüstrisi için IFS ERP Uygulamaları

Ülkemizde ve dünyada hızla gelişen Otomotiv Endüstrisi için Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli artması ile globalleşmenin getirdiği rekabet ortamı, otomotiv sektörünü zorunlu olarak verimli çalışmaya, maliyetleri kontrol altında tutmaya ve maliyet iyileştirmelerini sürekli kılmaya zorlamaktadır. Bu fiyat ve maliyet baskısı, sektöre özel çalışma tarzlarının doğmasına sebep olmuştur.

Birçok sektörden daha prensipli ve disiplinli çalışmak, bu sektörde bir zorunluluk haline gelmiştir. Tedarik zincirinde ve üretim aşamalarında katma değer yaratmayan tüm süreçlerin elimine edilerek iyileştirme çalışmalarının sürekli olarak yapılmasının sonucu olarak otomotiv sektörü, birçok yeni üretim tarzı ve tedarik zinciri uygulamalarının ortaya çıktığı ve uygulandığı  öncü sektör niteliğindedir. Bu dinamik yapı, otomotiv sektörünün sistem gereksinimleri ve isteklerinin diğer tüm sektörlerden daha üst düzeyde olmasına sebep olmaktadır.

 •  Yalın Üretim,
 •  Müşteri ve Tedarikçi Programları,
 •  JIT, Sıralı Sevkiyat Uygulamaları,
 •  Milk Run Uygulamaları,
 •  Konsinye Envanter Uygulamaları,
 •  Toplam Kalite Yönetimi 

gibi bir çok uygulamanın çıkış noktası otomotiv sektörü olarak kabul edilmektedir.

IFS ERP 20 yılı aşkın bir süredir, otomotiv sektörünün merkezi kabul edilen Almanya’da bulunan özel AR-GE merkezinde gerek sektörel gereksinimleri, gerekse sektörel eğilim ve trendlerini takip etmekte ve her geçen gün sektöre özel çalışma sistemlerini destekleyen  destekleyecek fonksiyonları IFS ERP Uygulamaları kapsamına dahil etmektedir. 

IFS ERP otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaları; OEMler, birincil derece tedarikçiler ve Satış Sonrası Servis veren firmalar (Dealers) olmak üzere alt segmentlerde ele almaktadır ve her birinin farklı sektörel ihtiyaçlarına cevap veren çözümler üretmeye devam etmektedir. 

Otomotiv  sektöründe dünyada, 250’nin üzerinde müşteriye sahip olan IFS ERP, sektöründe uzman danışmanlık ekibi sayesinde, işletmelerin ihtiyaçlarına çözümler sunmaktadır.

 

 

Ön Plana Çıkan Sektörel Gereksinimler

 •  Ürün Yaşam Döngüsü – PLM (Dizayn – Prototip ve Seri Üretim, Satış Sonrası Servis)
 •  Toplam Kalite Uygulamaları (Kalite Kontrol Uygulamaları)
 •  Müşteri Programları ve Çizelgeleri
 •  Kanban
 •  EDI / XMl Desteği
 •  Mixed Mode Üretim Desteği (Atölye Tarzı – Seri Üretim – Proses tarzı Üretim)
 •  İleri Düzey Planlama Araçları – Kısıt Bazlı Sonlu Kapasite Planlama
 •  Yalın Üretim
 •  Atölye Kontrol ve Üretim Veri Toplama Sistemi
 •  Envanter ve Sevkiyat işlemlerinin barkodlu yapılabilmesi
 •  Fason işler takibi
 •  Fiili maliyet ve maliyet analizleri
 •  Safha maliyet analizleri
 •  Tedarikçi Programları ve Çizelgeleri
 •  Tedarik Portalları
 •  Gelişmiş Bakım Yönetim Sistemi
 •  Tedarikçi Değerlendirme Sistemi
 •  İthalat Dosya Takibi ve İthalat Maliyetleri Dağılımı
 •  Paket / Palet / Kasa Yönetimi
 •  Bakım Yönetimi – OEE

IFS ERP Uygulamaları, otomotiv sektöründeki faaliyet gösteren firmaların yukarıdaki ana gereksinimlerini sektöre özel geliştirilmiş olan Ana Çözüm Bileşenleri ile karşılarken, bu yapıyı klasik ERP uygulamaları kapsamında olan modüllerle destekleyip, Otomotiv sektöründeki işletmelere uçtan uca entegre çözümler sunmaktadır.

Otomotiv Sektörü Ana Çözüm Bileşenleri

 • IFS ERP Ürün Yaşam Döngüsü (PLM)
 • IFS ERP Müşteri Programları(Schedules)
 • IFS ERP Tedarikçi Programları(Schedules)
 • IFS ERP Kalite Yönetimi
 • IFS ERP Yalın Üretim
 • IFS ERP Üretim Yönetimi
 • IFS ERP Planlama
 • IFS ERP Kısıt Bazlı Çizelgeleme(CBS)
 • IFS ERP Bakım Yönetimi

Tamamlayıcı IFS Çözüm Bileşenleri

 • IFS ERP Satış Yönetimi
 • IFS ERP Satınalma Yönetimi
 • IFS ERP Envanter Yönetimi
 • IFS ERP Doküman Yönetimi
 • IFS ERP Finans & Muhasebe
 • IFS ERP İnsan Kaynakları
 • IFS ERP Bordro
 • IFS ERP B2B Portalları
 • IFS ERP e-Business Uygulamaları
 • IFS ERP Event Server

IFS is a leading supplier of enterprise software to the Automotive industry

IFS helps automotive organizations to embrace what’s next by providing:

 • Industry expertise
 • Agile software
 • Global reach

Automotive corporate video

 

MagnaFlow uses IFS Applications for automotive ERP

MagnaFlow, a global manufacturer of high-performance automotive parts, was in need of an easy-to-use, scalable enterprise software solution that could grow with the business, as well as enable accurate fulfillment and rapid turn-around and dispatch of customer orders. For MagnaFlow, the solution was IFS Applications.

MagnaFlow uses IFS Applications for automotive ERP

 

Auto Windscreens implements IFS

For Auto Windscreens, customer satisfaction is the very foundation for business success. IFS Enterprise Service Management empowers them to provide superior customer service, ensuring that every customer is entirely satisfied.

Auto Windscreens Customer Video

 

ENDÜSTRİ MÜKEMMELLİĞİ

BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ OYUNCULARI İÇİN

Desteklediğimiz benzersiz üretim ve iş kontrol stratejisi çözümlerimiz nedeniyle Otomotiv sektörü IFS ERP Uygulamaları’ndan faydalanır. IFS ile büyük ve orta ölçekli kurumlar ihtiyaçları olan birden çok ulus, dil, saha, para biriminin yanı sıra muhasebe ve yerel finansal mevzuat yeterliliklerine sahip olur. Daha küçük şirketler için ise IFS Uygulamaları, farklı iş süreçleri ve planlarına uygun, kapsamlı bir çözümdür. Hepsi için ise sonuç Tedarik Zinciri Verimliliği ve azalan maliyettir.

TALEP PLANLAMA VE GERÇEK ZAMANLI PLANLAMA


Toyota Üretim Sistemine dayanan IFS Kanban, stoğu en aza indirmek ve atığı ortadan kaldırmak için gerçek zamanlı bilgileri kullanır. Kanban desteği, entegre planlama araçlarını, Kanban hesaplamaları için seçenekleri ve stok tükenmesini önlemeye yardımcı grafiksel simülasyon araçlarını içerir. Bu gelişmiş planlama çizelgesi paralel olarak birden çok sipariş genelinde malzeme, personel ve makine öngörülerinde bulunarak kapasiteyi artırır ve operasyon açısından önemli darboğazları yönetir. IFS Planlama ile entegrasyon, Kanban hesaplamalarıyla elde edilen veriler ve planlama sistemine geri aktarılan tekrar hesaplanmış Kanban seviyeleri ile değişen talep projeksiyonlarına hızlı yanıt sağlar. Değişiklik gerektiren Kanban devreleri, hızla tanımlanır.

IFS EDI Çözümleri müşteri taleplerinin işlenmesini basitleştirir, sevkiyat işlevlerini otomatikleştirir ve tedarikçi puanlandırmalarını iyileştirir. IFS için B2B EDI, XML ve Web servisleri için destek içerir.

KALİTELİ ÜRÜN, KALİTELİ SÜREÇLER


IFS Kalite Yönetimi, ürün ve süreç zorluklarını kaydetmek ve analiz etmek için başarısızlık modları ve etki analizleri (FMEA) içerir. İstatistiksel Süreç Kontrolü (SPC) ise süreç değişikliklerini azaltmak ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için faaliyetler genelinde uygulanabilir. Araçlar, standart yöntembilimler ve grafiksel modeller dahil IFS İş Modelleyici, verimlilik, kârlılık ve müşteri memnuniyeti için iş değişim mühendisliğini destekler. Dijital bir gösterge paneli olan IFS İş Performansı ise size proje performansı, ürün kalitesi, maliyetler ve teslimatın gerçek zamanlı bir görüntüsünü sunar.

VARLIK YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Doküman ve Ürün Veri Yönetimi (PDM) için lider CAD sağlayıcıları ile iki yönlü entegrasyon dahil IFS Uygulamaları, hafif işbirliğine dayanan formatları da içeren çeşitli CAD ortamlarında kademeli tedarik zincirlerinde ihtiyaç duyulan tek gerçek kaynağı sağlar. IFS ERP Uygulamaları, verimliliği artırmanıza ve sistem içinde tasarım değişikliklerini yöneterek maliyetli hatalardan kaçınmanıza izin verir. Mühendislik değişiklik talepleri, mühendislikten tasarım iyileştirmelerini, servis departmanından hata raporlarını veya tedarikçi ya da malzeme değişikliği için satınalmadan gelen önerileri içerebilir.

OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ

Otomotiv Tedarikçileri için IFS ERP Uygulamaları, finans ve insan kaynakları ile tamamen entegre üretim ve dağıtım, tedarik zinciri, servis, varlık ve proje yönetimi için çözümler içerir. Bunlar bağımsız, mevcut kurumsal sistemler ile entegre veya kapsamlı IFS ERP Uygulamalarının parçası olarak çalışır.

Bazı otomotiv tedarikçilerinin IFS ERP Uygulamalarını kullanan diğer tür imalatçılar gibi aynı karmaşık sipariş odaklı ve karma modlu fonksiyonaliteye ihtiyaçları vardır. Ancak otomotivle ilgili üretim sıklıkla özel olarak Kanban dahil yalın üretim, elektronik veri alışverişi (EDI), n-düzeyi ambalajlama ve çok sahalı planlama ve uygulama içerir.

Araç imalatçılarını / montajcılarını özel olarak ilgilendiren konular ise birden çok algoritmaya dayalı talep planlama ve tahmin, hizmet düzeyine dayanan yedek parça ve planlama, siparişe göre tasarlama, mühendislik işlerini yapma ve yapılandırma becerisi, projeye göre yapım dahil program/proje yönetimi ve dinamik sipariş işleme/Seiban'dır.

IFS Ekolojik Çevre Yönetimi ile çevresel etkiler de üretim birimlerine atanır. Raporlar üretim hattı, imalat süreci, iş birimi veya kurum bazında etkileri detaylandırır.

Bizimle İletişime Geçin

IFS ve ERP hakkında tüm soru ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Büyük Veri ve Analiz'de IDC

idc

 

IDC takes an in-depth look at big data and analytics technology to provide their perspective on the situation, future outlook, challenges and opportunities.

IDC Raporu

BİR ERP BAŞARISIZLIĞI OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YALIN ÜRETİM GİRİŞİMİNİZİ NASIL ENGELLER?

Paketleme yapısı fonksiyonlarına sahip bir ERP çözümü, diğer fonksiyonların toplamından daha büyüktür. Eğer ERP Paketleme Yönetimini ele almazsa işin ayrılmaz ve kritik bir elemanının kara kutuda kaybolur. Bu ürününüzün ve otomotiv endüstrisinde müşterilerinize hizmet verme becerinizin temel bir parçasıdır. Bugün daha fazla bilgi edinin!

Tanıtım Yazısını İnceleyin