Akaryakıt Sektöründe Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve Kurulum (EPCI) için ERP

EPCI (Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve Kurulum) İşletmecileri için geliştirilmiş olan IFS Uygulamaları akaryakıt sektörü için modern, kanıtlanmış ve proje odaklı çözümler sunuyor. Mühendislik ve tedarikten, inşaat ve kuruluma kadar EPCI proje yönetimi için geliştirilen IFS uygulamaları tüm projelerde iş performansını geliştirerek verimliliği arttırıyor.

EPCI (Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve Kurulum) en fazla dikkat gerektiren iş modellerinden biridir ve EPCI alanında olsun olmasın karmaşık sermaye yapısına sahip bir proje yönetimine gereksinmeniz var ise IFS Uygulamalarının sunduğu projeye özel fonksiyonelliğe ihtiyacınız olacaktır.

EPCI (Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve Kurulum) Projeleri ve Akaryakıt Sektörü

Akaryakıt sektöründe operasyon yapan FPSO ve FSO sahipleri ve işletmecileri, sismik gemiler gibi bu sektörde faaliyet gösteren şirketler, deniz hizmet gemileri (OSV) ve diğer deniz taşıtları, global ve yasal bir talep ortamında faaliyet göstermek zorundadırlar.

IFS’in tam entegre ERP çözümü yeni inşa, geliştirme ve operasyona dahil her türlü değer zincirini kapsamaktadır. IFS ERP endüstri çözümü ile EPCI (Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve Kurulum) projeleri için aşağıdaki tüm süreçler yönetilebilir;

 •  Mühendislik
 •  Doküman yönetimi
 •  Proje
 •  İnşa
 •  Operasyon
 •  Lojistik
 •  Bakım
 •  Finans
 •  İnsan kaynakları

IFS pazar lideri çözümleri ile offshore tesisleri için gelişmiş varlık yönetimi, operasyonu ve bakımı konularında da çözümler sunmaktadır.

Faydaları

 • Akaryakıt sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılar.
 • Etkin Proje Yönetimi ile karmaşık süreçler kontrol altına girer.
 • Projeye özel fonksiyonel yapısı ile iş performansı artar.
 • Finanstan lojistiğe tüm iş süreçleri tek bir platformda yönetilir.
 • Mobil altyapısı sayesinde projeye, sahadan anında veri akışı sağlanır.

EPCI PROJELERİ, IFS APPLICATIONS İLE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIR

Bergen Group Rosenberg'in Pazar ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Erling Lange, kaliteli EPCI projeleri sunmaktan ve IFS ile çalışmaktan bahsediyor. Bergen Group Rosenberg, Norveç kıyılarındaki petrol ve gaz pazarının en önemli yüklenicilerinden biridir. Rosenberg; gemilerin ve platformların modülleri, modifikasyonları ve onarımları, deniz altı kurulumları ve yapısal çelik ve boru üretimleri gibi çok çeşitli pazar segmentlerinde hizmet vermektedir.

EPCI projects increase competitiveness with IFS Applications

PROJE ERP'Sİ, MÜHENDİSLİK YAZILIMI VE MALZEME YÖNETİMİ
Çoğu petrol ve gaz endüstrisi yüklenicisi için projeler, işlerinin dönüm noktasıdır; çeşitli boyutlardaki ve karmaşıklık seviyelerindeki projeleri yönetebilme becerisi de genelde başarıya giden anahtardır. Değer zinciri çapındaki etkileri düşünüldüğünde, proje bazlı parametrelerin mühendislik, satın alma, belge sunumu, iş ortamı ve üretim için programları kontrol etmesi ve belirlemesi gerekir. Farklı disiplinler arasında verimli bilgi akışı sağlanmalıdır. IFS Applications; proje ERP'si (Kurumsal Kaynak Planlama), mühendislik yazılımı çözümleri, malzeme yönetimi ve belge yönetimi sunabilir. IFS Applications'da, kurum genelinde yüksek seviyede görünürlüğü ve şeffaflığı sağlayan kaynak, projenin kendisidir.

PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ BOYUNCA DEĞİŞİM YÖNETİMİ İÇİN ENTEGRE PROJE ERP'Sİ
Mühendislik ile satın almanın ve üretimin diğer disiplinlerle entegrasyonu her zaman faydalıdır; petrol ve gaz endüstrisi yüklenicileri içinse kesinlikle gereklidir. IFS Applications, çok disiplinli mühendislik verileri için kurum genelinde paylaşılarak mühendislikten satın almaya, üretimden kuruluma ve son dakika tasarım değişiklikleri durumunda  mühendislikten kuruluma verimli ve hatasız veri aktarımını sağlayan merkezi bir depo içermektedir.

EPCI İÇİN SAĞLAM SÖZLEŞME YÖNETİMİ YAZILIMI

Geleneksel kurumsal ya da ERP sistemleri, satış ve alt sözleşme karmaşıklıklarına yeterince hitap edemez ve EPCI Yüklenicisini gereksiz risklere maruz bırakabilir. IFS Applications ile satın alma emirleri kullanan geleneksel yaklaşımın aksine kullanıcılar, karmaşık sözleşmeleri ve yapılandırılmamış teslimatları ilerleme ve faturalama kurallarını kullanarak ele alabilirler. Örneğin, alt sözleşmeler envantere alınan kalemlerden daha fazlasını takip ederek ödeme prosesi için uygulamada neticelendirilen hizmet kapsamını ve müteakip  performans yönetimini tanımlayan karmaşık sözleşmeleri belgeler.

GERÇEK ZAMANLI PROJE TAKİBİ

IFS Applications'da, maliyetler ve gelirler için bütçe hazırlanır, takipleri ve karşılaştırmaları yapılır. Bu, sadece ana defterde değil proje bazında da gerçekleştirilir. Bu da, oluşan ve gerçek maliyetlerin, hem detaylı hem de genel güvenilir tahminlerle ETC, EAC ve S-eğrisi dahil olmak üzere EV ilkelerine dayalı olarak gerçek zamanlı izlenmesini ve takip edilmesini sağlar. Bütçe, program ve şartname sonuçları sayesinde yöneticiler, gerçekleştikten sonra sunulmasını beklemeden, neredeyse gerçek zamanlı proje verilerine ve gelecekteki performans öngörülerine bakabilirler. IFS Applications, sadece geçmişi değil geleceği yönetmenize yardımcı olur.

EPCI YÜKLENİCİLERİ

EPCI Yüklenicileri için IFS Applications; mevcut kurumsal şirket sistemleri ile entegre veya kapsamlı IFS Applications'ın bir parçası olarak bağımsız bir çözüm şeklinde kurulabilen esnek ve bileşen bazlı bir endüstri çözümüdür. 
Çözüm, hepsi aynı entegre standart sistem içinde yer almak üzere, kapsamlı ve çok disiplinli bir Mühendislik Kaydını da içeren benzersiz proje, mühendislik, satın alma ve üretim desteği sunar. 
EPCI Yüklenicileri için IFS Applications, tamamı mali ve insani kaynaklarla entegre sözleşme ve proje yönetimi, risk yönetimi, bütçelendirme ve tahmin, mühendislik, malzeme yönetimi, belge yönetimi, üretim ve servis yönetimine ilişkin işlevleri içerir. 
İşbirliğine dayanan çözümler ve veri alışverişi için IFS teknolojisi, iş proseslerini alt yüklenicilerden, ortaklardan ve müşterilerden oluşan geniş ağınıza yayar. Çözüm, bilgisayar destekli tasarım (CAD) uygulamaları ve Oracle Primavera® ve Microsoft® Project® gibi planlama sistemlerine standart entegrasyonlar için arabirim araçlarını içerir.

Bizimle İletişime Geçin

IFS ve ERP hakkında tüm soru ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Büyük Veri ve Analiz'de IDC

idc

 

IDC takes an in-depth look at big data and analytics technology to provide their perspective on the situation, future outlook, challenges and opportunities.

IDC Raporu

WHITE PAPER: SELECTING ERP FOR YOUR EPCI CONTRACTING BUSINESS

How EPCI contractors can identify technology designed to manage risk across design, fabrication and construction activities.

READ MORE IN THIS INFORMATIVE WHITE PAPER