SONDAJ EKİPMANI ÜRETİCİLERİ İÇİN ERP

Petrol endüstrisi için sermaye ekipmanları üreten petrol sahası ekipmanı üreticileri; siparişe göre mühendislikten (ETO) üretime, proje yönetiminden doküman yönetimine ve pazar sonrası servis yönetimine kadar güçlü işlevsellik için IFS ERP Uygulamalarına güveniyor.

VSMC, IFS TOUCH APPS KULLANMANIN AVANTAJLARINI PAYLAŞIYOR

Visser & Smit Marine Contracting (VSMC); elektrik, veri ve telekomünikasyon aktarımında hayati rol oynayan tamamen özel açık deniz kabloları sağlayarak açık deniz kablo tesisatında pazar lideri haline geldi. Çeşitli bölgelerde açık deniz projelerinde çalışan VSMC, uluslararası projelerinin kontrolünü sağlamak adına gerçek zamanlı bir maliyet raporlamasını garantiye alacak bir yola ihtiyaç duydu. VSMC, proje yöneticilerinin satın alma siparişlerini, harcamalarını ve faturaları sahada onaylamasına olanak tanıyan ve IFS Touch Apps ailesinin bir üyesi olan IFS Notify Me'yi uygulamaya almaya karar verdi.

VBMS customer story

KONSEPTİN OLUŞTURULMASINDAN SATIŞ SONRASI DESTEĞE
Petrol ve gaz endüstrisi tedarikçileri, tedarik sürelerini kısaltmayı ve ürün yeniliğini teşvik etmeyi ister. IFS ERP Uygulamaları, tasarımdan mühendisliğe, üretime, servis ve satış sonrası desteğe kadar ürün yaşam döngüsünü desteklemek için gerekenleri sağlar. Ürün bilgisi, ihtiyaçları olanlara ihtiyaçları olduğu zaman sunulur.


EŞ ZAMANLI MÜHENDİSLİK, ÜRETKENLİĞİ GETİRİR

Kapsamlı ürün veri yönetimi, gerçek iki yönlü CAD entegrasyonu ve entegre doküman yönetimi sayesinde IFS ERP Uygulamaları, mühendislik ve tasarım proseslerini verimli bir şekilde destekler. Tek bir sistemde çalışan elektrik, makine ve inşaat mühendisleri, hangi tasarım araçları kullanılırsa kullanılsın,  bilgi paylaşımında bulunabilirler. Bu da işbirliğini teşvik eder, tüm ilgili bilgileri yöneticilerinin önüne getirerek onay döngüsü dar boğazlarını ortadan kaldırır ve doküman inceleme süreçlerini kolaylaştırır.


GERÇEK ZAMANLI PROJE TAKİBİ

IFS ERP Uygulamalarında, maliyetler ve gelirler için bütçe hazırlanır, takipleri ve karşılaştırmaları yapılır. Bu, sadece ana defterde değil proje bazında da gerçekleştirilir. Bu da, oluşan ve gerçek maliyetlerin, hem detaylı hem de genel güvenilir tahminlerle ETC, EAC ve S-eğrisi dahil olmak üzere EV ilkelerine dayalı olarak gerçek zamanlı izlenmesini ve takip edilmesini sağlar. Bütçe, program ve şartname sonuçları sayesinde yöneticiler, gerçekleştikten sonra sunulmasını beklemeden, neredeyse gerçek zamanlı proje verilerine ve gelecekteki performans öngörülerine bakabilirler. IFS ERP, sadece geçmişi değil geleceği yönetmenize yardımcı olur.


PETROL SAHASI EKİPMAN TEDARİKÇİLERİ

IFS, mix-mod üretim dahil bağımsız ekipman ve sistem üreticileri için entegre ve standart bir çözüm sunar. Petrol ve gaz endüstrisi tedarikçilerinin siparişe göre yapılandırma, siparişe göre yapma, siparişe göre monte etme veya yinelemeli dahil diğer üretim modları ile paralel olarak hem proje odaklı hem siparişe göre mühendislik (ETO) prosesleri ve ürün serilerini ele almaları gerekebilir.

IFS Applications, malzeme kaynak planlamasına (MRP) ek olarak proje odaklı malzeme planlama ile (proje bazlı üretim ve satın almaya ek olarak) entegre proje planlama ve ürün verisi yönetimini içeren benzersiz bir proje odaklı çözüm ile ETO proseslerinizi destekler.

Proje yönetimi işlevselliği; satın almalar, maliyetler, üretimler, belgelendirmeler ve sevkiyatlar dahil tüm ilgili faaliyetleri yakalar. Dahası, finansal bilgiler ile entegrasyon, performans sorunlarını anında ortaya çıkararak yöneticilerin koşullar değiştikçe uyum sağlamasına izin verir.

Kapsamlı ürün verisi yönetimi ve gerçek iki yönlü CAD entegrasyonları, size katılımcıların hafif işbirliğine dayanan formatları da içeren çeşitli CAD ortamlarından herhangi birini belirttiği kademeli tedarik zincirlerinde ihtiyaç duyulan tek gerçek kaynağı sağlar.

Bizimle İletişime Geçin

IFS ve ERP hakkında tüm soru ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Büyük Veri ve Analiz'de IDC

idc

 

IDC takes an in-depth look at big data and analytics technology to provide their perspective on the situation, future outlook, challenges and opportunities.

IDC Raporu

WHITE PAPER: SELECTING ERP FOR OIL AND GAS INDUSTRY CONTRACTORS AND VENDORS

Find out how ERP can help EPC contractors, equipment fabricators and service providers meet new demands from oil/gas companies.

READ MORE IN THIS INFORMATIVE WHITE PAPER