IFS'DEN FİLO VE VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ

IFS Filo ve Varlık Yönetimi çözümü; güvenliğe odaklanırken, verimi ideal seviyeye getirirken, varlık maliyetini en aza indirirken, çalışma zamanını artırırken ve yasal kontrolü sağlarken ideal yaşamı (maliyete karşı gerekli yaşam) elde etmek için bir varlığın yönetimini ve yaşamı boyunca elde edilen faydayı ideal seviyeye getirmek için filo yönetimini destekler.

IFS Filo ve Varlık Yönetimi, bakım yönetimini ve varlık modifikasyon programlarını, yapılandırma kontrol ve operasyonel faaliyetleri ve de ağır bakım için varlık yapısı tanımını destekler ve de bunların hepsini bir ticari kullanıma hazır (COTS) ortamda yapar. Kullanıcılar, minimum maliyette faaliyetleri desteklemek ve doğru ve izin verilir yapılandırmaları korumak için bakımın ideal sürede yapılmasını sağlayabilir. Tek başına bir çözüm ya da ağır ekipman bakımı, karmaşık montaj, bileşen ve hat bakım-onarım-tamir (MRO) çözümleri için IFS işlevselliği ile birlikte kullanılabilir.

 

ÇÖZÜMLERİN SUNDUĞU OLANAKLAR

Hat Bakımına Hazırlanma

Bir varlık üzerindeki planlanmış ve planlanmamış hat bakımı faaliyetlerinin programlanması, IFS Applications tarafından tam olarak desteklenir. Operatör, görev listesini ve varlık operasyonel programını güncelleyen varlık kullanım kaydını tutar. Yeni bakım emirleri programlanır, yürütülür ve tamamlanan işler varlık geçmişine veya kayıt defterine girilir.

 

Bakım Programını Yönetme

Bir varlıklar filosunu işletmenin önemli parçalarından biri, bakım programınızı yönetebilmektir. IFS Applications, önleyici (aralık bazlı) bakım planlarının ve koşul bazlı bakım planlarının tanımlamasını yapar. Kritik olmayan arızaları ertelemek için bir kurallar setinin hangi arızaların ve ne tür materyaller üzerindeki arızaların ertelenebileceğini yönettiği arıza erteleme kuralları kullanılır. Çözüm, ömür sınırlarının ve bakım talimatlarının tanımlanmasını destekler. Uçuşa Elverişlilik Direktifleri veya benzerleri yoluyla modifikasyonların tanımlandığı yerlerde modifikasyonun detayları çözümde tanımlanabilir. Şablon yapıları, yeni alternatifler getirebilecek modifikasyonlar yapılarak korunabilir.

 

Yönetici Ana Yapılandırması

Bir varlıklar filosunun yönetiminin hayati bir parçası, varlıklarınızın yapılandırması üzerinde tam kontrole sahip olmanızı sağlamaktır. IFS Applications, doğrudan mühendislik parçası revizyonlarından alınan seri parça bilgileri ile Filo ve Varlık Yönetimi çözümü sağlamak için mühendislik sistemlerine entegre olur. Bakım mühendisi, her bir varlığa uygulanacak her varlık platformu için şablon yapılarını tanımlar. Şablon yapılarının korunması önemlidir ve IFS Applications erişim kontrol modülü yoluyla verinin bütünlüğünü garantiler.

 

Seri Yapılandırmayı Yönetme

Seri Yapının tanımı, tam bir seri yapı oluşturmak ve de uçaklar, lokomotifler ve gemiler gibi taşıtlar için Filo ve Varlık Yönetimi çözümünde kullanmak üzere bu yapıyı ulaşılabilir kılmak için gereken tüm faaliyetleri ele alır. Envanterde olan ve yeni veya bakımdan sonra ulaşılabilir olarak tanımlanan seriler için sistem seriyi seçmek ve ana varlık bakımı ile örtüşen bir sonraki bakımı ayarlamaya yardımcı olmak üzere en iyi uygunluğu belirleme özelliğe sahiptir. Bu, taşıtların dengeli kullanımını ve de tamirhanelerde bakımların sorunsuz şekilde ve düşük iş/zaman oranıyla gerçekleştirilmesini garantiler.

 

Varlığı İşletme

Filo ve Varlık Yönetimi çözümü, operatörlerin mevcut filodan verimlilik ve nihai kullanıcıdan operasyonel talepleri almasını sağlar. Operatör, günlük faaliyetleri planlayabilir, varlıkları bir sektör serisine atayabilir ve varlık işletim programını oluşturabilir. Çözüm içindeki Uçuş Kayıt modülü de operatörün, varlığın kullanımı sırasında işletim hakkında bilgileri görüntülemesine ve kaydetmesine izin verir ki bu da, filo yönetimine işletim verilerini ve geçmiş analizini sağlar.

 

Bakım Mühendisliği Yapma

Bakım mühendisleri, seri yapı şablonları kullanarak seri yapıların sürdürülmesi olanağına ihtiyaç duyar. Aynı zamanda işletim kayıtlarından, geçmiş kullanım verilerinden, iş emirlerinden ve orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) yaşam verilerinden gelen bilgileri kullanarak güvenilirlik analizi ve ürün raporlaması yapmak mümkündür. Üretici firmanın ve uçuşa elverişlilik direktiflerinin getirdiği gereklilikler de çözümün içinde yönetilebilir; malzeme inceleme birimlerinden gelen raporlar bakım kuruluşunun, bakım programına ilişkin gereklilikleri sağlamasına yardımcı olur.

 

Bakım Ziyaretinin Kapsamını Belirleme

Filo ve Varlık Yönetimi çözümü, Zaman Hesaplamalarını Yapma ve Bakım Ziyaretini Tanımlama temel süreçlerini destekler. Zaman Hesaplarını Yapma işlevi, yapılabilecek farklı türdeki zaman hesaplamalarını yapabilir ve çözüm, bir operasyonel parametre için ortalama geçmiş ve planlanmış değerleri hesaplayabilir. Operatör, aynı zamanda Ömrü Sınırlı Parça, ara bakım ve modifikasyon görevleri için de zaman hesaplamaları yapabilir. Zaman hesaplamasında sunulan bir ara bakım planını değiştirme ve/veya sıfırlama seçeneği mevcuttur; bu seçenekle planlanan tarih veya planlanan değer değiştirilebilir.

 

Filo Öngörüleme

Uygulama içinde var olan, ilerideki yıllar için filo (uçak veya lokomotif gibi) kullanımına ilişkin operasyonel bütçelere (uçuş saatleri ya da milleri gibi), emir geçmişine, hata geçmişine ve operasyonel kayıt geçmişine (yani uçuş saatlerine veya millerine) dayalı olarak (örn. 5 yıl gibi) bir bütçe dönemi boyunca önleyici ve düzeltici bakım için öngörüleri hesaplayabilirsiniz. Öngörü hesaplaması, simülasyondan sonra envantere aktarılabilecek ve oluşturulurken iş emirlerinden çıkarılabilecek parçalar, bileşenler ve sarf malzemeleri için materyal ihtiyaçlarını verir. Öngörü, aynı zamanda atölye ve kaynak başına gerekli kapasite ihtiyaçlarını da gösterir.

Bizimle İletişime Geçin

IFS ve ERP hakkında tüm soru ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Kurumsal Varlık Yönetimi Kaynaklar

Kaynaklar

WhIte Paper: The holIstIc value of HUMS In EnterprIse PBL Support SolutIons

Examine the benefits of how information from Health Usage Monitoring Systems (HUMS) can be synchronized with enterprise performance based logistics (PBL) support solutions to significantly enhance data collection, optimize maintenance, increase support chain efficiency, reduce process/resource steps and provide corporate analysis in order to inform mission planning of future campaigns.

Read More In thIs InformatIve WhIte paper