IFS'DEN KARMAŞIK MONTAJ MRO ÇÖZÜMÜ

Aerospace and Defense Engine in Hanger
IFS Karmaşık Montaj MRO çözümü; ana hava taşıtı motorları, yardımcı güç üniteleri (APU'lar) ve iniş takımı dahil tam seri takip ile montaj ve demontaj gerektiren karmaşık ekipman ve makinelerin bakım, onarım ve tamirini destekler.

Karmaşıklık, onarım süresi, personel sayısı, destek ekipmanı veya gerekli araçlar ve parçalar kapalı, özel bir tesis gerektirdiğinde servisten tamire her seviyede bakım, bir hangar içinde gerçekleştirilebilir.  Bu seviyede yapılan çoğu onarım, genelde "kanatta"dır veya basit bir parça değişikliğidir.

 

ÇÖZÜMLERİN SUNDUĞU OLANAKLAR

Onarım Düzeneğini Kurma

Motorlar ve İniş Takımları gibi karmaşık varlıkların bakım, onarım ve tamiri için IFS Applications, mevcut yapılardan, yönlendirmelerden ve OEM servis kılavuzlarından gerekli imalat işletim verilerini tanımlamanıza olanak tanır. Aynı zamanda, yapıların ve yönlendirmelerin bakım seviyesini ve bakım onarımını tanımlamayı destekler.

İş Kapsamını Tanımlama

IFS Applications'daki iş kapsamı tanımı, MRO kuruluşlarının Filo ve Varlık Yönetim çözümünden gelen bilgilere dayalı olarak karmaşık varlıkların seri yapılarını tanımlamasına ve korumasına olanak tanır. MRO için Tamirhane Ziyaretleri, servis taleplerine ve ziyaret varsayımlarına dayalı olarak yönetilebilir. Varlığa ilişkin tüm geçmiş yaşam verileri toplanır ve bu bilgiler, daha sonra bakım görevleri, çeşitli emirler ve de yapılandırılmış ve onaylanmış iş kapsamı üretmek için kullanılır.

 

İş Kapsamını Yürütme

Karmaşık bir varlığın iş kapsamını yönetme görevi, IFS Applications tarafından yürütülür. İş kapsamının doğru bir şekilde tamamlandığından emin olmak üzere, onarım ve satın alma emirleri başka IFS bileşenlerine entegreyken, çeşitli tamirhane emri türleri, sökme ve elden geçirme faaliyetleri yoluyla mühendislik sürecine yol gösterir. Son olarak montaj emirleri, karmaşık varlığın doğru bir şekilde geri monte edilmesini sağlamak için yeniden oluşturulur. IFS kalite güvence modülleri de tüm sürece ek bir kalite katmanı ekler.

 

Sevk Etme

Sevk etme olanağı, entegre bir ulaştırma modülü aracılığıyla müşteri ve dağıtım siparişlerinin toplanmasını ve paketlenmesini sağlar.

 

MRO Maliyet Toplama ve Fiyatlandırma

IFS Applications'ı kullanarak sözleşme yöneticileri, iş emirlerine ve karmaşık montaj servisine doğru MRO anlaşmasının uygulanmasını sağlayabilir.

Müşteri Siparişi Faturalandırma

MRO kuruluşlarının, müşteri siparişi faturalandırmasını desteklemek için kendi kendine faturalandırmayı, sevkiyat kredilerini ve düzeltmeleri destekleme olanağından başlayan çok çeşitli süreçlere ihtiyacı vardır. Bir kez ön müşteri faturası yapılandırıldıktan sonra IFS Applications, müşteri faturalarının ister basılı ister elektronik belgeler halinde işlenmesini, basılmasını ve yayınlanmasını yönetir.

 

Alım

Bu süreç, dış tedarikçilerden satın alınan kalemlerin envantere alınması için gerekli olanakları sağlar. Malların gerekli denetimlerinin yapılması ve varlıkların uygun envanter konumlarına konulması da dahil olmak üzere alınan varlıkların kabul bölümünde işlenmesini kapsar. Süreç, aynı zamanda kuruluşun Tedarikçileri tarafından varlıkların Müşterilerine Doğrudan Teslimatının kayıt altına alınmasını da içerir.

Bizimle İletişime Geçin

IFS ve ERP hakkında tüm soru ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Kurumsal Varlık Yönetimi Kaynaklar

Kaynaklar

Brochure: IFS ApplIcatIons for MRO

Read how IFS Applications for MRO can help deliver on time, conform to regulatory controls and improve turnaround time to provide your customers with the best value possible and maximize your profits.

Read More In thIs Brochure