IFS'DEN BİLEŞEN MRO ÇÖZÜMÜ

Aerospace and Defense Landing Gear Maintenance
IFS Bileşen MRO çözümü, bileşenlerin ve montaj parçalarının onarımını veya yenilenmesini destekleyen bir ticari kullanıma hazır (COTS) tekliftir. Bileşen bakımı ayrı bir iş faaliyeti olarak yürütülüyorsa, servisler doğrudan müşterilere satılabilir. Çözüm bağımsız olarak veya bakım yüklenicileri veya orijinal parça üreticileri (OEM'ler) tarafından bir iş emri olarak veya bir tamirhane emri olarak gelen tamir işlerinde ağır bakım ve/veya karmaşık MRO desteğiyle kullanılabilir.

Bileşenlerin veya büyük montaj parçalarının onarım, bakım veya tamirini sağlayan IFS Bileşen MRO; Karmaşık Montaj MRO ve Ağır Bakıma ek olarak IFS'nin desteklediği MRO çözüm türlerinden biridir. IFS Applications, aşağıdaki alanlarda Bileşen MRO işlevine yönelik olanaklar sunar.

 

ÇÖZÜMLERİN SUNDUĞU OLANAKLAR

Bileşen Onarım Emri (CRO) Talebini Yönetme

IFS Applications, ilgili aksesuar listeleri ile bir bileşen onarım emri formunda müşterilerden gelen onarım taleplerini yöneten onarım kuruluşlarını destekler. Bir kere onaylandıktan sonra sistem, bir müşteri emri oluşturacaktır.

 

Parça Alınmasını ve Ayrılmasını Yönetme

Bileşen onarım emri çözümünün, müşterilerin sahip olduğu parçaların iadesini yönetme olanağı bulunur. Parçanın gelişini yönetmek için ister doğrudan bileşen onarım emrinden ister stok siparişi emrinden alındı raporu oluşturulabilir. Parça geldikten sonra IFS, envanterin ve bileşen emrinin güncellendiği nokta olan parçaların stoka alınmasına kadarki Kalite Güvence (QA) sürecini yönetir.

 

CRO İş Kapsamını Tanımlama

Bileşen onarım emri tanımının bir parçası olarak IFS Applications, sipariş emrine ayrılan parçaların denetimini ve önceden tanımlanmış servis sözleşmelerinin seçimini yönetir. Bu da onarım isteği veya iş emri biçiminde onarım kuruluşuna aktarılabilecek bir iş kapsamı veya görev listesi üretecektir.

 

İş Kapsamını Yürütme

IFS Applications'daki bileşen onarım emri iş kapsamını yürütme süreci; iş emrinin planlama, hazırlama ve yürütmeden imzaya kadar tüm yaşam döngüsünü yönetir. Yürütme sürecinde işin kapsamını değiştirmek mümkündür.

 

Maliyet ve Satışları Yönetme

Bileşen onarım emri tamamlandıktan sonra IFS, iş emri işlemleri yoluyla oluşturulan tüm ilgili maliyetleri ve satışları, onarım emrine ilişkin her tür servis sözleşmesini hesaba katarak ele alacaktır.

Bizimle İletişime Geçin

IFS ve ERP hakkında tüm soru ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Kurumsal Varlık Yönetimi Kaynaklar

Kaynaklar

Global Kaynak:IFS ApplIcatIons for MRO

Read how IFS Applications for MRO can help deliver on time, conform to regulatory controls and improve turnaround time to provide your customers with the best value possible and maximize your profits. Learn about the one single solution that can help you manage CRO request, manage part receipts and reservations, define CRO work scope, execute CRO work scope and manage CRO cost and sales lines.

Read More In thIs Brochure