IFS'DEN HAT BAKIM ÇÖZÜMÜ

Aerospace and Defense Engine Line Maintenance
IFS Hat Bakım çözümü, temel olarak varlığın yüklendiği, boşaltıldığı veya servis gördüğü noktada öngörülmemiş bir olaydan kaynaklanan ve bir varlık (uçak, araba vb.) üzerinde yürütülen programsız veya programlı ufak bakım işlerini destekler. Özel eğitim, donanım veya tesis gerektirmeyen servis ve/veya denetim içeren programlı kontroller de bu çözüm kapsamındadır. Çözüm; hava, kara ve deniz varlıklarının bakımına uygulanabilir.
Varlık çalışma ortamında kalmayı sürdürürken IFS Hat bakım çözümü yürütülen tüm faaliyetleri destekler ve de büyük oranda, özel ve nispeten doğrudan düzeltme görevlerine tabi faaliyetlere uygundur.

IFS Hat Bakımı, IFS'nin Filo ve Varlık Yönetim çözümü ve Tedarik Zinciri Yönetimi çözümü tarafından sağlanan olanaklara tam entegredir ve elektrikli filtre elemanları, hidrolik traktörler, iş stantları ve asansörleri gibi işi yürütmek için kullanılan ilgili yer destek ekipmanını (GSE) desteklemek için IFS Servis Yönetimini ile birlikte çalışabilir.

ÇÖZÜMLERİN SUNDUĞU OLANAKLAR

Görev Hesaplamalarını Yapma

IFS Applications'daki Görev Hesaplama süreci, planlayıcının bir görevin araç işe dönüş süresinin bir parçası olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine karar vermesini ve daha sonra bakım faaliyetini uygulanmak üzere günlük faaliyetler içinde belli bir zaman dilimine atamasını mümkün kılar.

 

Bakımı Planlama, Programlama, Yürütme

Bakım kuruluşları, tüm hat bakım faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde planlamak, programlamak ve yürütmek için IFS Applications'dan faydalanabilir. Tipik faaliyetler arasında bakımın tanımlanması, görevlerin teknisyenlere dağıtılması, materyallerin, araçların ve tesislerin hazırlanması, iş emrinin fiziksel olarak yerine getirilmesi ve yapılan işin kaydedilmesi bulunur.

 

Seri Yapıyı Koruma

Bir varlığın seri yapısındaki her tür değişiklik, IFS Applications içine kaydedilir. Bu süreç sırasında IFS, varlığın yapılandırmasının durum muhasebesini, hizmete elverişlilik etiketlerinin üretilmesini ve varlığın çalışma durumu ile birlikte CRS belgelendirmesinin oluşturulmasını yönetir.

Programlanmamış Bakımı Yönetme

Bu faaliyet, bir araç veya seri için bir arıza veya hatayı raporlamak üzere kullanılır. Arızalar ve hatalar, bir faaliyet sırasında veya bir taşıtın veya serinin bakımı sırasında meydana gelebilir. Programlanmamış bakım, aynı zamanda koşullu bakım faaliyetlerinin veya yerinde Sağlık ve Kullanımı İzleme (HUMS) sistemi görev üretiminin bir sonucu olarak görev gerekliliklerini de içerir.

Bakım Denetimi

Bakım denetim süreci, servis içi konuları ve erteleme taleplerini yönetmek için bakım kontrol birimlerini destekler. Bu faaliyet, ilgili Bakım Kuruluşu El Kitabı gereklilikleri uyarınca teknik kayıtların tutulmasını, hat bakım saha ekiplerinin koordinasyonunu ve önemli olaylara ilişkin faaliyetlerin yönetilmesini içerir.

Bizimle İletişime Geçin

IFS ve ERP hakkında tüm soru ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Kurumsal Varlık Yönetimi Kaynaklar

Kaynaklar

WhItepaper: Why Aerospace and Defense Needs MobIle MRO

What is the case for mobility solutions for the war fighter sustaining military assets? How can you select the right software when most enterprise software used to sustain A&D assets seems to have been designed under the assumption that these activities occur in a controlled and predictable setting?

Read More In thIs InformatIve WhItepaper