Saha Servisi Yönetimi için Gelişmiş Planlama

IFS Gelişmiş Kaynak Planlayıcısı (IFS ARP), daha uzun vadeli çalışmayı modellemek ve bu model için gereken kaynakları planlamak için zengin işlevsellik sağlayarak IFS Dinamik Programlama Motoru'nun (IFS DSE) kapasitesini genişletir. Planlı çalışma, birbirinden bağımsız projeler olabileceği gibi sadece belli türlerin kaynak kapasitesi için devam eden gereklilikler de olabilir. Planlı çalışma, tek bir plan içinde farklı türde işlerin birleştirilmesi için optimize edilmiş bir program sunmak adına IFS DSE içindeki tep­kisel çalışma ile kusursuz şekilde birleştirilebilir.

Bu hızlı ve verimli planlama yöntemi, personel nöbet listelerini (nöbetleşe çalışmaları) ve proje programlarını dakikalar içinde üreterek iş gü­cü yönetimi politikalarınızı ve çalışma uygulamalarınızı plan üretimine entegre edemeyen Excel gibi genel amaçlı programlara veya proje yönetim yazılımlarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır.

  • Kullanımı kolay, Grafiksel Kullanıcı Arayüzü
  • Güçlü vardiya şablonları, karmaşık çalışma düzenleri oluşturmayı kolaylaştırır
  • Belirlenmiş bir zaman dilimi içinde yapılacak işlere yönelik tüm gereklilikleri barındıran bağımsız nöbet çizelgeleri üretme
  • Nöbet listelerini çalışma süresi kurallarına göre kontrol etme ve doğrulama
  • Teslim sürelerini karşılamak için karmaşık projeler üzerinde çalışacak personeli planlama

  • Gerçek zamanlı kısıtlama eşleştirme ve kapasite izleme ile gelişmiş planlama
  • Doğrudan iş gücü yönetimi politikalarınız ve çalışma uygulamalarınız ile çalışan tamamen entegre planlama
  • Nöbet cetvelleri ve proje programları üretmek için hızlı ve verimli yol
  • Gelecekteki kaynak ihtiyaçlarının ve açıklarının görünürlüğünde iyileşme

Executive Summary: IFS ADVANCED RESOURCE PLANNER

The IFS ARP integrates with the IFS Dynamic Scheduling Engine to optimize activities by providing functionality to model longer term work.

Need field service software that adjusts to changes in your business?

Read More in this Executive Summary