Раціоналізація бізнес-операцій

Більшість компаній використовує складний та багаторівневий набір корпоративних програм, інструментів формування звітності та складні способи обміну інформацією. Технологія оперативного аналізу даних поєднує цей комплекс програм у єдиній системі в режимі реального часу для прийняття обгрунтованих рішень.

Download the leaflet