Transmission & Distribution

Комунальні підприємства, які надають послуги з передачі та розподілу електроенергії, характеризуються капіталомісткістю операцій. Саме тому, їм необхідне комплексне галузеве рішення від IFS Applications, яке включає управління виїзним обслуговування,  управління активами підприємства (EAM) та управління життєвим циклом активів (ALM), де останнє повністю відповідає стандартам ISO 55000. Серед інших рішень системи IFS управління замовленнями, запасними частинами і ремонтом, створення оптимізованих графіків планування.

Матеріали для підприємств енергетики та комунального господарства

Resources image

Матеріали

Customer Story: Statnett

Statnett owns key sections of the Norwegian transmission system for power. Read how Statnett utilizes IFS Applications.

Read More in this Customer Story