Операції на морі та морське обслуговування

Компанії, що працюють у даній галузі і є операторами чи власниками плавучих систем нафтовидобутку та плавучих нафтоналивних сховищ, сейсморозвідувальних суден, суден для проведення операцій на морі та інших морських суден, характеризуються роботою у міжнародному середовищі із жорсткими нормами законодавства. Вони зустрічаються із проблемами, що пов’язані із мультінаціональною структурою компанії, міжнародною логістикою, оптимізацією ресурсів, контролем виконання проектів та управлінням інвестиційними проектами.

IFS пропонує комплексне, інтегроване ERP-рішення, що охоплює усі виробничо-збутові зв’язки щодо будівництва нових суден, їх нових модифікацій та управління. Рішення від  IFS включає в себе підтримку таких процесів, як проектування, документообіг, контроль виконання проектів, будівництво, логістика, технічне обслуговування, управління фінансами та персоналом.

IFS Applications є провідним рішенням для управління та технічного обслуговування складних основних фондів, що працюють на морі. Широкий досвід IFS втілений не лише у програмному забезпеченні, але й представлений у вигляді численних успішних та швидких впроваджень.

BW OFFSHORE ДОВІРЯЄ IFS APPLICATIONS ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ НА МОРСЬКОМУ ШЕЛЬФІ

Фріц Еклоф (Fritz Ekløff),  перший заступник директора відділу інформаційних технологій та систем компанії BW Offshore коментує вибір компанії IFS у якості постачальника ERP-системи. BW Offshore – провідний постачальник послуг плавучих систем нафтовидобутку для підприємств нафтогазової сфери.

BW Offshore Manages Operations with IFS Applications (Part 1)

Високі стандарти роботи в галузі

Компанія IFS визнана лідером «Магічного квадранту » Gartner серед ERP-рішень для подуктових компаній середнього розміру. Окрім того, за визначенням ARC Advisory Group IFS є лідером серед постачальників програмного продукту для управління основними фондами підприємств нафтогазової сфери. IFS довіряє багато провідних компаній з проведення операцій на морі та надання послуг обслуговування важкого морського обладнання.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Оскільки власники та оператори мобільних основних фондів працюють на міжнародному ринку, для їх корпоративного програмного забезпечення дуже важливим є здатність працювати із даними мультикомпаній і підтримки багатьох валют і мов. Програмний продукт мусить підтримувати декілька типів компаній, у тому числі компаній, що виконують операції на морі, у прибережних зонах та берегових базах, тих, що працюють у декількох країнах та мають справу із багатьма системами оподаткування. IFS сприяє полегшеному запуску та управлінню компаніями завдяки використанню модулів оперативної допомоги, шаблонів та завдань реплікації. Рішення також використовує принцип паралельних валют для відстеження транзакцій, працює із місцевими валютами та валютами звітності.

КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Для забезпечення оптимального управління витратами та строком виконання замовлення, контракти на побудову нового обладнання чи його модернізацію частіше за все реалізуються у вигляді проектів. У рішенні IFS Управління проектами (IFS Project Management) спеціалізовані роботи, які виконуються командою працівників, є основою для планування елементів роботи, у тому числі обладнання та персоналу. Календарний графік, що враховує багато факторів, надає візуальний огляд та допомагає відстежувати прогрес, витрати та поточні зміни. Таким чином, провідним інженерам проекту потрібна лише мить для огляду поточної ситуації.

ПІДТРИМКА ПЕРЕМІЩЕННЯ СУДЕН

Власники та оператори мобільних основних фондів постійно залежать від змін у регуляторних документах, що стосуються розміщення суден та роботи пов’язаних із цим процесом компаній. Важливим фактором успіху для компаній, що обслуговують роботи на морському шельфі, є можливість підтримки історії та відстеження суден протягом усього їх циклу роботи, у тому числі переміщення суден між власниками основних фондів та експлуатаційними компаніями, термін перебування у верфі, а також проведення робіт з їх модифікації. Рішення IFS Applications для рухомих активів, що працюють у морі, підтримує процеси прийняття на баланс/зняття з балансу суден при їх переході у володіння іншої компанії; при цьому вдається уникнути зміни категорії судна через нестачу записів щодо його експлуатації у минулому.

ПІДТРИМКА РОБОТИ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ, ТАКИХ ЯК БРАЗИЛІЯ

IFS одна з небагатьох компанії з постачання ERP-систем на ринку та пропонує базову версію IFS Applications для підтримки компаній щодо відповідності нормативним вимогам Бразилії шляхом синхронних оновлень при зміні законодавства.

ПІДТРИМКА ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ НАЗЕМНИМ ОФІСОМ ТА УСТАНОВКАМИ У МОРІ

Унікальне рішення IFS Миттєва реплікація (IFS Instant Replication) спеціально розроблене для швидкої реплікації даних між морськими установками буріння або суднами та береговими спорудженнями. Рішення проводить реплікацію документів та змінних даних у процесах технічного обслуговування та логістики за допомогою супутникового зв’язку

ІНТЕГРОВАНЕ РІШЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ПРОЗОРОСТІ ТА УЗГОДЖЕНОСТІ ДІЙ

Інтегроване рішення забезпечує обмін даними та підвищує прозорість операцій, пов’язаних із обладнанням, матеріалами та персоналом

ПРОВІДНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЛОГІСТИКИ

Підтримка планування процесів та реалізації процесів технічного обслуговування, логістики матеріалів, а також підвищення операційної ефективності персоналу та зменшення періоду непрацездатності обладнання.

IFS Applications для рухомих основних фондів

ERP для виробництва, зберігання та розвантаження нафти

ERP for floating production, storage & off-loading
Коли вашими ключовими активом є судна, що працюють у морі у сотнях місць по всьому світу та надзвичайно залежать від парнерів зі сфери проектування та суднобудування, і співраця відбувається у формі складних процесів, у підприємства виникають дуже специфічні потреби.

Download whitepaper

Yinson

Yinson

"Впровадження проекту відбулося впродовж лише півроку. Така швидкість зумовлена здебільшого спільними зусиллями бізнес-консультантів компанії IFS та нашими співробітниками. Ми отримали галузеве рішення, що не потребувало суттєвих налаштувань".

Brad Neve, CFO, Yinson
 

IFS APPLICATIONS ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ФОНДІВ: ДУМКА ФІНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

Керівники міжнародних операторів платформ для видобутку, зберігання та відвантаження нафти спостерігають фундаментальні зміни у бізнес-середовищі. В умовах небаченого підвищення капітальних інвестицій ця галузь проходить через структурні зміни, у тому числі зміни у вимогах до операційних та фінансових результатів діяльності

Download Executive Summary