Договір про нерозголошення

На початку спіробітництва із IFS сторони повинні підписати Договір про нерозголошення інформації.

Договір

Співтовариство користувачів OpenIFS

OpenIFS – це он-лайн співтовариство, що функціонує цілодобово та є додатковим джерелом інформації для клієнтів, партнерів та співробітників IFS. У цьому он-лайн середовищі учасники можуть вільно спілкуватися один із одним та ділитися ідеями, досвідом впровадження та задавати усі актуальні питання.

Війти до порталу IFS