Schulthess Machinen AG

Декілька років тому Schulthess Maschinen AG вирішили замінити застаріле корпоративне програмне забезпечення на основі AS400. Воно працювало у компанії протягом 15 років, доки не закінчився строк дії угоди на обслуговування. Головним завданням було найти нове комплексне, повністю інтегроване рішення без додаткових інтерфейсів, функціональність якого охопила б усі сфери і яке стало б вигідним капіталовкладенням. Систему планувалося впровадити на усіх відділах компанії для управління процесами закупівель, збуту, матеріалами і логістикою. Окрім цього, у керівництва компанії були особливі вимоги до системи стосовно управління якістю, виробничими відділами (контроль системи Канбан). IFS Applications було обрано завдяки надзвичайній гнучкості, широким можливостям управління процесами та компонентно-орієнтованому характеру бізнес-додатків. Вирішальним критерієм вибору став великий набір функціональних рішень, який відповідав обсягу руху матеріалів та структурам обслуговування Schulthess

File Information: Case Study,   pdf   0.5 MB

DOWNLOAD Case Study

To download your free copy, please fill in the form below.

Відомості про себе