Наявність відповідей ще до виникнення питань

Інструмент What-if Scenario Explorer (WISE), що входить до складу рішення IFS Оптимізація планування і розкладу, допомагає перевірити якість нових ідей до їх впровадження. Користуючись багатим набором прогнозних сценаріїв, з'являється можливість більш точного моделювання наслідків тих чи інших дій і заходів. Таким чином, мінімізуються ризики і максимізується прибуток. Переваги застосування IFS Оптимізація планування і розкладу:

  • Зменшення видатків на відновлення територій;
  • Більш точний облік витрат на додаткові роботи;
  • Покращене узгодження розташування ресурсів і місць, де є у них потреба, зменшення транспортних витрат.
Детальніше у брошурі.

File Information: Executive Summary,   pdf   0.4 MB

DOWNLOAD Executive Summary

To download your free copy, please fill in the form below.

Відомості про себе