Вибір програмного продукту для управління ресурсами підприємства

Вибір програмного продукту для управління ресурсами підприємства

Програмні продукти, що допомагають в управлінні ресурсами підприємства (ERP-системи) – один із важливих інструментів, який знадобиться для управління процесами, пристосування до змін ринкового середовища та зміцнення позицій поміж конкурентів. Програмні продукти класу ERP повинні бути розроблені та впроваджені для надання бізнесу більш широких можливостей для розвитку. Вони також повинні допомагати оперативно реагувати на виклики, пов’язані із процесами глобалізації,  мотивації персоналу та управлінням інноваційною діяльністю.

Для цього ваш ERP-продукт повинен відповідати таким критеріям:

  • Впроваджується як єдине програмне забезпечення із зберіганням даних, що не дублюються
  • Відповідає вимогам сучасного покоління користувачів
  • Може міняти налаштування відповідно до розвитку вашого бізнесу
  • Розробник цього ПО має розуміння потреб, які можуть виникнути у підприємства у майбутньому.

 Пропонуємо завантажити дану брошуру та дізнатися, як вірно обрана ERP-система дозволить вам  найкращим чином використати зміни середовища.

File Information: Whitepaper,   pdf   0.9 MB

DOWNLOAD Whitepaper

To download your free copy, please fill in the form below.

Відомості про себе