Яким чином перехід на цифрові технології змінює сферу послуг підприємства

Перехід на цифрові технології змінив ставлення до сектору послуг; з виконання другорядних бізнес-процесів (необхідні витрати під час розвитку бізнесу) сфера послуг підприємства перетворилася на джерело прибутку, потік доходів та конкурентну перевагу при задоволенні потреб клієнтів. Яким чином це відбувається?

Перехід до технології «Інтернет фізичних об'єктів» (Internet of Things, IoT) та використання інших новітніх технологій викликані значним економічним ефектом, що виникає за трьома напрямками:

  •     Клієнти
  •     Процеси
  •     Асортимент послуг

Пропонуємо ознайомитися із даною аналітичною доповіддю та дізнатися, яким чином означені тенденції змінюють саму сферу послуг та у чому полягає роль інструментів програмного забезпечення у цих процесах, а також що потрібно знати для постійного розвитку бізнесу.

File Information: Whitepaper,   pdf   0.5 MB

DOWNLOAD Whitepaper

To download your free copy, please fill in the form below.

Відомості про себе