Як розвиток цифрових технологій змінює сферу будівництва

Будівельна галузь та принципи управління життєвим циклом основних фондів змінюються дуже швидко; нині спостерігається перехід від процесів із використанням великої кількості документів до процесів із активним залученням цифрових технологій. Інформаційне моделювання будівель (BIM) та інші процеси, що засновані на цифрових технологіях, використовують єдині дані для підтримки усіх процесів будівництва та управління основними фондами.

Перехід до технології «Інтернет фізичних об'єктів» (Internet of Things, IoT) та використання інших новітніх технологій викликані значним економічним ефектом, що виникає за трьома напрямками:

  • Клієнти
  • Процеси
  • Асортимент послуг

Пропонуємо ознайомитися із даною аналітичною доповіддю та дізнатися, що чекає галузь у майбутньому, яким чином означені тенденції змінюють саму сферу будівництва та роль інструментів програмного забезпечення у цих процесах, а також що потрібно знати для постійного розвитку бізнесу.

File Information: Whitepaper,   pdf   0.6 MB

DOWNLOAD Whitepaper

To download your free copy, please fill in the form below.

Відомості про себе