Яким чином перехід до цифрових технологій впливає на виробництво

Перехід до цифрових технологій охопив і сферу виробництва. Нині все більше виробників обирають інструменти для візуалізації бізнес-процесів, які дозволяють керівникам швидше приймати обгрунтовані рішення для корегування стратегії розвитку бізнесу

Перехід до технології «Інтернет фізичних об'єктів» (Internet of Things, IoT) та використання інших новітніх технологій викликані значним економічним ефектом, що виникає за трьома напрямками: 

  •     Клієнти
  •     Процеси
  •     Асортимент послуг

Пропонуємо ознайомитися із даною аналітичною доповіддю та дізнатися, що чекає на галузь у майбутньому, яким чином означені тенденції змінюють саму сферу виробництва, якою є роль інструментів програмного забезпечення у цих процесах, а також що потрібно знати для постійного розвитку бізнесу.

File Information: Whitepaper,   pdf   0.7 MB

DOWNLOAD Whitepaper

To download your free copy, please fill in the form below.

Відомості про себе