Рішення від IFS для управління парком техніки та основними фондами

Рішення від IFS Управління парком техніки та основними фондами (IFS Fleet and Asset Management) підтримує управління основними фондами для забезпечення максимального терміну служби (оптимальне співвідношення потрібного строку дії та витрат), а також управління парком техніки для оптимізованої експлуатації протягом усього терміну. При цьому, акцент робиться на безпеці, оптимізації продуктивності робіт, зниженні вартості основних фондів, підвищенні тривалості безперебійної роботи та забезпеченні нормативного контролю.

Рішення від IFS Управління парком техніки та основними фондами також надає підтримку процесам управління технічним обслуговуванням та програмами модифікації основних фондів; окрім цього здійснюється контроль налаштувань та операційних процесів, визначається структура основних фондів для об’єктів капітального ремонту і для усього середовища серійних компонентів. Користувачі можуть бути впевнені, що технічне обслуговування буде виконане у найбільш оптимальний термін та підтримає процеси за мінімальних витрат, із дотриманням допустимих конфігурацій. Цей компонент можливо використовувати як незалежне програмне забезпечення, або поєднувати його із іншими компонентами IFS, спеціально розробленими для ремонту важкої техніки, складних конструкцій, компонентного та поточного ремонту та рішень для капітального ремонту.

Функціональні можливості рішення

Підготовка до поточного ремонту

В IFS Applications повністю реалізована функція планування та формування розкладу виконання запланованих та незапланованих заходів поточного ремонту основних фондів. Оператор фіксує використання основних фондів, оновлює графік їх експлуатації та перелік завдань. Нові замовлення на ремонт вносяться до графіку та виконуються, а завершені роботи записуються до історії основних фондів або до реєстраційного журналу.

Управління програмою технічного обслуговування

Надзвичайно важливою частиною управління парком техніки є здатність керувати програмою технічного обслуговування. Рішення IFS Applications допомагає керувати розробкою планів регламентних (періодичних) робіт та профілактичним обслуговуванням. При цьому застосовуються правила перенесення ремонту, які допомагають визначити некритичні перебої в роботі, де набір правил визначає, ремонт яких саме компонентів можливо провести пізніше та які матеріали при цьому знадобляться. Рішення допомагає визначати термін працездатності основних фондів та інструкції щодо технічного обслуговування. Якщо за допомогою норм льотної придатності (за допомогою Airworthiness Directives чи іншого інструменту) визначаються модифікації, то рішення отримує доступ до даних модифікацій. Структури шаблонів можливо відремонтувати за допомогою модифікацій, що встановлять нові альтернативні дії.

Управління налаштуваннями

Невід’ємною частиною управління парком основних фондів є забезпечення повного контролю процесів конфігурації Ваших активів. IFS Applications інтегрується із технічними інформаційними системами для забезпечення рішення для управління парком техніки та основними фондами інформацією щодо серійного номеру запчастин безпосередньо зі звітів щодо перевірки технічних запчастин. Інженер с технічного обслуговування визначає структури шаблону для кожної платформи основних фондів, які після цього застосовуються до кожної окремої одиниці основних фондів. Технічне обслуговування структур шаблону – дуже важливий процес і IFS Applications забезпечує цілісність структури даних за допомогою модулю контроля доступу.

Управління впорядкованою конфігурацією

Визначення послідовної структури керує усіма процесами, які необхідні для побудови послідовної структури, та робить її доступною для використання у рішенні Управління парком техніки та основними фондами, призначеного для транспортних засобів, таких як повітряні судна, локомотиви та водні судна. Для серійних виробів, які віднесені до запасних деталей та позначені як нові або такі, що є у наявності після технічного обслуговування, система підбирає найкращі варіанти для того, щоб їх наступне технічне обслуговування співпало із технічним обслуговуванням материнської одиниці основного фонду. Такий підхід забезпечує збалансоване використання транспортних засобів.

Експлуатація основних фондів

Рішення Управління парком техніки та основними фондами дозволяє операторам отримувати позитивний ефект від замовлень на експлуатацію парку техніки, що отримані від кінцевих користувачів. Оператор може планувати щоденні процеси, серійний ремонт та розробляти операційний розклад. До складу рішення входить модуль Flight Log, який дозволяє оператору переглядати та записувати інформацію щодо операцій протягом використання основного фонду, що забезпечує персонал з управління парком транспортних засобів операційними даними та аналізом статистичних даних.

Експлуатаційно-технічне забезпечення

Інженери-спеціалісти з технічного обслуговування повинні вміти проводити технічне обслуговування послідовних структур за допомогою шаблонів структур. Також для них важливе вміння здійснювати аналіз надійності та формувати звіти щодо виробів за допомогою інформації з журналів обліку робіт, історичних даних щодо використання техніки, нарядів-замовлень та даних щодо довговічності техніки від виробників оригінального обладнання. Рішення допомагає підприємству виконувати вимоги, зазначені у регламентах технічного обслуговування та нормах льотної придатності, а документи щодо планування процесів та звіти від комісій зі списання матеріальних цінностей допомагають організації з технічного обслуговування формувати вимоги для програм з проведення технічного обслуговування.

Обсяг робіт з повторного обстеження

Рішення Управління парком техніки та основними фондами надає підтримку ключовим процесам таких елементів системи як Performing Due Calculations (Здійснення необхідних розрахунків) та Definition of a Maintenance Visit (Визначення робіт з повторного обстеження). Компонент Perform Due Calculations керує різними типами розрахунків, таким чином рішення може розрахувати середньозважені історичні та заплановані значення операційних параметрів. Оператор також може здійснювати розрахунки для Life Limited Part (Запасна частина із обмеженим терміном дії), визначення інтервалів технічного обслуговування та завдань з модифікації. У рішенні є опція зміни або відновлення плану інтервалів між роботами з технічного обслуговування; при цьому є можливість зміни або запланованої дати, або  обсягу робіт.

Управління прогнозуванням парку техніки

Рішення базується на кошторисі поточних витрат (наприклад, на основі льотних годин та миль) для використання парку техніки (такої, як повітряні судна або локомотиви) на декілька років вперед, а також на історії замовлень, історії несправностей, операційному журналі (наприклад, на основі льотних годин та миль). За допомогою цих можливостей Ви можете розрахувати прогнози для профілактичного та позапланового технічного обслуговування у межах прогнозованого бюджету (наприклад, на 5 років вперед). Прогнозні розрахунки завершуються описом потреб у деталях, компонентах та витратних матеріалах. Такий прогноз також демонструє потреби у ресурсах і цеховій площі.

Бажаєте дізнатися більше?

Якщо у Вас виникли питання стосовно IFS або наших рішень, Ви можете скористатися контактною інформацією на сторінці "Контакти".

Контакти

Брошура: Комплексна важливість бортової системи контролю та діагностики HUMS для підприємств

Ознайомтеся із перевагами синхронізації інформації бортової системи контролю та діагностики (HUMS) із корпоративними рішеннями логістичної підтримки, що дозволяє у рази підвищити обсяг збору даних, знизити етапи процесу та ресурси, а також забезпечує проведення корпоративного аналізу для інформування щодо майбутніх заходів.

Read More in this Informative White paper