Технологія IFS EOI

Ядром нашої адаптивної платформи IFS Аналіз оперативних даних (IFS EO) є надійна в експлуатації нарощувана архітектура, яка поєднує людей, процеси та технології і забезпечує єдиний доступ до інформації.

Уніфікована базова архітектура

IFS – єдиний постачальник, який пропонує повністю інтегрований підхід у поєднанні стратегій та процесів, напрямків робіт один з одним, який надає комплексне бачення процесів усього підприємства з єдиної платформи. Рішення IFS EOI має саме таку функціональність; вона базується на використанні трьох механізмів, які можуть з’єднуватися із існуючими IT-додатками та системами.

Рівень представлення даних

Це найважливіший рівень IFS EOI. Інтерфейсом користувача є панелі даних підприємства. Вони збирають та поєднують усі дані підприємства для виконання певних функціональних обов’язків. Із застосуванням веб-технологій стає можливим використання додатків на стаціонарному комп’ютері та на планшеті; при цьому діє підтримка декількох браузерів.

Рівень предметної сфери

IFS EOI використовує орієнтацію на логіку. Це підхід у розробці програмного забезпечення для комплексних потреб, при якому поєднується впровадження і модель, що постійно розвивається. Технологія IFS EOI дозволяє поєднувати багато бізнес-процесів із технічним середовищем. Бізнес-середовищем можуть бути фінанси, ризики, персонал, а технічним – інтеграція із інформаційною системою клієнтів. Таким чином, функціонування цього рівня зосереджене на ключовому середовищі та логіці його функціонування. Такий підхід стимулює обмін ідеями та співробітництво між технічними спеціалістами і експертами бізнесу для інтерактивного доопрацювання моделі середовища, що стосується певних проблем цього середовища.

Еталонні механізми

Механізм моделі

Даний механізм реалізує можливості, якими управляє модель, для адаптивної платформи корпоративного рівня IFS EOI. Він керує множиною комплексних моделей, у тому числі мета-моделлю, яка визначає структури та зв’язки між інформацією.

Механізм даних

По суті, механізм даних керує моделлю аналізу даних підприємства та можливостями оперативного аналізу даних (OLAP) адаптивної корпоративної платформи. Модель аналізу даних підприємства визначає такі структури, як параметри, факти, розрахунки та показники. При поєднанні можливостей механізмів моделі та даних, користувач отримує перевагу від реалізації можливостей прогнозної аналітики на основі моделей, коли поєднуються алгоритмічні моделі збору даних та прогнози альтернативних сценаріїв.

Механізм виконання правил

Механізм виконання правил здійснює не тільки управління даними, але й управління подіями шляхом додавання розмірності до оперативних даних у режимі реального часу. Дані обробляються у пакетному режимі, щоденно, щотижнево або щомісячно. Поєднуючи дані та події, адаптивна корпоративна платформа IFS EOI надає користувачам точну та комплексну інформацію щодо виконання процесів на підприємстві в режимі реального часу

Автоматичне програмування часу виконання додатків

IFS EOI здійснює встановлення технології автоматичного програмування часу виконання додатків на адаптивну корпоративну платформу. Таким чином, відбувається комплексне поєднання стратегії та усіх процесів підприємства.

Раціоналізація бізнес-операцій

Більшість компаній використовує складний та багаторівневий набір корпоративних програм, інструментів формування звітності та складні способи обміну інформацією. Технологія оперативного аналізу даних поєднує цей комплекс програм у єдиній системі в режимі реального часу для прийняття обгрунтованих рішень.

Download the leaflet